Efektiivse kaugtöö uuring

30. märts 2020

Ootamatu vajadus kaugtööle üle minna on osutunud paljudele tõsiseks väljakutseks. Eriti keeruliseks on kaugtöö kujunenud lapsevanematele, kel vaja lisaks tööle tegeleda koolis ja lasteaias käivate lastega. Samas on ka neid, kes kodus just õige töörütmi ja pühendumuse on üles leidnud.  

Kuidas kaugtöö tegelikult toimib ja kuidas selle efektiivsust kõige paremini toetada? Nende küsimuste uurimiseks koostasime spetsiaalse efektiivse kaugtöö mõõdiku. Küsimustik uurib, kuidas toimib kaugtöö praegu ja kui tõhusaks seda peetakse võrreldes tavapärase kontoris töötamisega.  

Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet, kuidas meeskonnad kodukontoris hakkama saavad ja mis on peamised tõhusust mõjutavad tegurid, samuti – kuidas saaks kaugtöö efektiivsust tõsta.  

Küsimustikule vastamiseks kulub maksimaalselt 5 minutit, uuringu läbiviimisega oleme valmis alustama koheselt. 

Tulemusi tutvustame organisatsiooni tasemel ja eristame ka meeskondade (ja näiteks osakondade) tasemel. Lisaks oleme valmis tulemusi ja järeldusi tutvustama, tuues esile organisatsiooni kaugtööd parandavad tegevused, aga ka säilitamist vajavad tugevused. 

Uuringutest selgunud parimaid praktikaid ja kaugtöö tõhususe tõstmise viise jagame kõikide klientidega. 

Soovid rohkem teada? 

Küsi lisainfot ja telli uuring: maria.veltmann@tripod.ee või meelis.pihlamae@tripod.ee