Isikuandmete kaitsest

25. mai 2018

Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation ehk GDPR) jõustus 24. mail 2016, kuid seda hakatakse kogu Euroopa Liidus kohaldama 25. mail 2018. Selle järgimine on kohustuslik kõikidele organisatsioonidele.

Tripodi igapäevane töö on otseselt seotud isikuandmetega, oleme oma töös alati lähtunud parimatest turvalisuse ja konfidentsiaalsusega seotud praktikatest. Määrusega seoses täpsustame oma isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja avaldame need kodulehel  hiljemalt juuni keskpaigas.
  • Testitäitja: Kui Sul on palutud täita Tripodi testi siis saad ka edaspidi lisateavet meie kodulehe testitäitja sektsioonis, mis on leitav siit.
  • Uuringud: Uuringus osalevale vastajale tagame igakülgse üksikvastuste konfidentsiaalsuse kõikide Tripodi poolt läbiviidavate uuringute puhul.
  • Kandidaat: Kandidaatide CV-ga tutvub vastutav värbamiskonsultant ja värbamisvaldkonna assistent. Kandidaatide nime jm isikuandmeid jagame ka oma klientidega ning konfidentsiaalsuse hoidmiseks sõlmime enne iga projekti alustamist kliendiga lepingu, milles kajastub ka isikuandmetega seonduv. Hoiame kandidaadi CV-d ja muud värbamisprotsessi jooksul kogutud värbamisprotsessi jaoks olulist teavet alles ühe aasta alates kliendi poolt otsuse tegemisest seoses võimalike vaidluste lahendamisega (alus – võrdse kohtlemise seadus § 25). Pikemaks säilitamiseks küsime kandidaadilt nõusolekut, mis tal on võimalik ka tagasi võtta (meile sellest e-kirja teel teada andes).
  • Potentsiaalne kandidaat: Juhul kui soovid, et me Sinu CV tulevase kandideerimise jaoks säilitaksime siis anna meile sellest teada läbi kodulehe. Tööpakkumiste alajaotuse (www.tripod.ee/toopakkumised) all on võimalus edastada oma andmed ka juhul kui ühtegi sobivat konkurssi hetkel käimas ei ole. 
Tripodiga seonduvaid andmekaitsealaseid küsimusi ootame nüüd ja edaspidi eesti või inglise keeles e-posti aadressile andmekaitse@tripod.ee.