Karjäärinõustamine organisatsioonis

21. veebruar 2019

Kas organisatsioon peaks pakkuma oma töötajatele karjäärinõustamist? Ja milleks?

Jah, edumeelsete organisatsioonide üheks tunnuseks on huvi tundmine töötaja karjääri ja arengu vastu. Mida enam tunneb töötaja, et juhile läheb korda tema areng ja tööalane edenemine, seda kõrgem on töötaja rahulolu ja tööle pühendumine. 

Ettevõtte seisukohalt on aina olulisemaks muutunud heade töötajate hoidmine ja ettevõttega sidumine, kuna uusi töötajaid on raske leida. Seega tähendab organisatsioonisisene karjäärinõustamine töötaja jaoks võimalust endas selgusele jõuda ja oma tugevusi kasutada,  organisatsiooni jaoks aga võimalust kujundada talentide karjääri ettevõtte siseselt. 

Unistuste Tööandja 2019 –  Päästeamet – ja Unistuste Tööandja 2019 konkursi finalist SEB Pank otsustasid tänavu käivitada karjäärinõustamise pakkumise töötajatele personalispetsialistide poolt. Selleks osalesid personalitöötajad Tripodi korraldatud karjäärinõustamise oskuste koolitusel, kus omandati põhiteadmised karjäärinõustamisest ja praktiseeriti mitmesuguseid nõustamismeetodeid. 

Oluliseks osutus küsimus, kuidas ühildada karjäärinõustaja rolli personalispetsialisti rolliga: kuidas tasakaalustada nõustamisel töötaja ja ettevõtte huve, kuidas muuta rollist lähtuvalt intervjueerimistaktikat jne. Nõustamise praktika käigus leiti, et organisatsiooni poolne karjäärinõustamise pakkumine on töötaja jaoks väga positiivse mõjuga, eriti kui käsitleda nõustamisel töötaja karjääri ja eneseteostust tervikuna, mitte ainult konkreetse ettevõtte siseselt.  Samuti lepiti koolituse käigus kokku peamised põhimõtted, mille alusel karjäärinõustamist organisatsioonis pakutakse. 

Koolitusel osalejad viivad läbi nõustamissessioone, peavad praktikapäevikut ja osalevad hiljem  supervisioonikohtumistel, mille käigus arutletakse vahepealse nõustamispraktika ja tekkinud küsimuste üle. 

SEB Panga personalipartner Cerlin Pesti: „Tripodi poolt AS SEB Pangale tehtud karjäärinõustamise koolitus oli hea väga mitmel põhjusel. Esiteks oli see rätseptoode, mis kujundati vastavalt meie soovidele, andes väga hea baasi nii karjäärinõustamise protsessist kui meetoditest, mida kohe järgmisel päeval kasutama saime hakata. Teiseks avardas see oluliselt meie silmaringi personalitöötajate poolt teostatava karjäärinõustamisega kaasnevatest riskidest ja eetilistest küsimustest. Lisaks aitas see osalejatel aru saada, mida endas kui karjäärinõustajas kindlasti veel edasi arendada tuleb.“ 

Päästeameti nõunik Kätlin Sõnum: „Tripodilt tellitud karjäärinõustamise koolitus Päästeameti personalinõunikele oli meie jaoks uudne ja väga personaalne koolituskogemus. Koolitus andis parima õppimisviisi ehk praktika - katsetamise ja proovimise kaudu võimaluse omandada viise ja meetodeid, kuidas inimest avada, kuidas karjäärinõustamise vestlust läbi viia, kuidas suunata inimest läbi küsimuste ennast analüüsima. Liisa oskas luua vaba, ent professionaalse õhkkonna ning arvestas tempo ja sisu kujundamisel sihtrühma vajadustega. Eriti meeldib meile, et kogu karjäärinõustamise kompetentsi omandamine ei piirdu ainult koolitusega – järgnevad supervisiooni kohtumised aitavad enda oskusi rohkem arendada ning enda ja teiste kogemustest õppida. Karjäärinõustamise oskuste koolitus on suur samm edasi Päästeameti teenistujate ja juhtide toetamiseks karjääriplaneerimisel.“

 

Karjäärinõustamise oskuste arendamise huvi korral organisatsioonis võtke palun ühendust: liisa[at]tripod.ee