Kuidas ära hoida valesid värbamisotsuseid?

9. september 2019

Hea personalijuht!

Kui tegeled uue aasta värbamiseelarve koostamisega, tuletame meelde, et kiireim ja odavaim viis valede värbamisotsuste ärahoidmiseks on kasutada lisaks intervjuudele professionaalseid psühholoogilisi teste.

Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) I/O psühholoogia sektsioon soovitab tungivalt kasutada psühholoogilisi teste töötajate valikul, eriti kui töös on vaja omadusi, mida on ilma testita keeruline hinnata (näiteks vaimne võimekus) või kui vale otsus läheb väga kalliks maksma. Lisaks aitab testide kasutamine kaasa kandidaatide võrdsele kohtlemisele, samuti on testid abiks, kui kandidaate on väga palju ja nende hulgast tuleks kiiresti teha esmane valik.

LOE LISAKS: https://www.siop.org/Business-Resources/Employment-Testing/Testing-Overview 

Vale värbamisotsus läheb erinevate uuringute andmetel ettevõttele maksma töötaja 1,5-5 kuu palga (praktikute sõnul isegi veel rohkem):
Survey: Bad Hires Cost Big Money, Philadelphia Business Journal (April 11, 2006) http://www.bizjournals.com/philadelphia/stories/2006/04/10/daily19.html

Juba 1990. aastal kirjutasid Hunter, Schmidt ja Judiesch järgmist: "Suurema ennustusväärtusega valikumeetodite kasutamine toob kaasa töötajate tulemuslikkuse olulise kasvu - see väljendub tulemuste, tulemuste rahalise väärtuse ja tööalaste oskuste omandamise protsentuaalses kasvus."

Ja milles seisneb "suurem ennustusväärtus" ehk valiidsus?

100 aasta jooksul on palju uuritud, milline on erinevate meetodite abil värvatud ja valitud inimeste töösooritus. Need uuringud on massiivses meta-analüüsis kokku võtnud Frank L. Schmidt - uuringu tulemused on kättesaadavad teadusportaalis Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/309203898_The_Validity_and_Utility_of_Selection_Methods_in_Personnel_Psychology_Practical_and_Theoretical_Implications_of_100_Years_of_Research_Findings

Meta-analüüsi tulemusena võib kindlalt väita, et töösoorituse ennustamiseks on üks tõhusamaid meetodeid vaimse võimekuse test, mida tasub kombineerida teiste meetoditega, eriti intervjuu ja aususe testiga (integrity test).

Kui soovid kasutada Tripodi teste kandidaatide hindamiseks või iseseisvalt testimist läbi viia, võta ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee