Koostöö
algab
inimesest

Eesti Haigekassa

Anne-Ly Mendel

"Koostöö töötajate rahulolu uuringutes ja töötajate testimisel on olnud väga hea. Tripod Grupp on oma töös paindlik, alati püüab pakkuda teenust lähtuvalt kliendi vajadusest. Meie vajadus ning sisemised standardid eeldavad põhjalikku lähenemist ja detailset väljundit, mistõttu vastavalt meie vajadusele ja soovile on lisatud uuringuankeetidesse täiendavaid küsimuste plokke, antud häid nõuandeid küsimustiku koostamiseks.

Tripodi konsultandid on alati kättesaadavad ja valmis aitama, selgitama. Firma peab kinni kokkulepitud tähtaegadest ja võite olla kindlad, et uuringu läbiviimiseks planeeritud kulud ei kasva projekti läbiviimise käigus! Mis saab olla veel parem kui hea teenus, korrektne asjaajamine ja mõistlik hind? Meie soovitame Teile Tripod Grupi teenust."

Baltic Computer Systems

Ants Sild

"Baltic Computer Systems on kasutanud Tripodi teste ja nõustamist nii oma juhtide kui ka töötajakandidaatide kompetentside hindamiseks.  Meie kogemused on igati positiivsed. Testid ja sinna juurde kuuluv nõustamine pädevalt konsultandilt on välja toonud peamised tugevused ja arengukohad. Ja need on saanud kinnitust reaalses tööelus. Nüüd oleme Tripodiga asunud sügavamale koostööle ja plaanime kasutada Tripodi teste IT koolitusprogrammide kandidaatide ja kutsekoolide IT erialade sisseastujate hindamiseks. Meie soovitame Tripodit!"
Estel Pukk 

Estel Pukk

"Hindan kõrgelt Tripodi meeskonna nõudlikkust ja panust partnerite pädevuse tõstmisesse. Ükski projekti ei käivitu enne, kui Maria ja tema meeskond on veendunud, et klient teab, miks, mida ja kuidas tehakse. Lisaks projektide kasuteguri kindlustamisele aitab klientide koolitamine muuta inimeste suhtumist testimisse ja uuringute läbiviimisesse. Eestis, kus lokkab vähene teadlikkus uurimismeetoditest ning psühholoogiliste testide kuritarvitamine, on selline tegevus väga kiiduväärt. Samuti on Tripodist kujunenud välja peamine partner tehnoloogia ametikohtade värbamise osas, seda nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil."
#bigbankwow
Nordnet Logistika

Ursula Muddi

"Nordneti ja Tripodi koostöö algas kandidaatide testimisest ning on tänaseks kasvanud töötajate hindamis- ja värbamisprojektide teostamiseni.

Tellijana väärtustame seejuures Tripodi ekspertide pühendumist organisatsiooni arenguks vajalike tingimuste väljaselgitamisel ning neile vastavate lahenduste pakkumisel. Meile on andnud see võimaluse leida Nordnetti kõige enam sobivad inimesed, luua professionaalne meeskond ning seeläbi saavutada parem tööelu kvaliteet ja tulemuslikum ettevõte.

Tripodi psühholoogilisi teste kasutame värbamisel ja arengu kavandamisel ning selle praktiline väljund meile on olnud arvamuspõhise subjektiivsuse faktipõhiseks objektiivsuseks muutmine ja saadud lisainformatsiooni abil inimeste eeldusi arvestava tööjaotuse loomine. Positiivsena saab siinkohal esile tõsta Tripodi panust nii testide kui ka nende kasutajate pädevuse tagamisel. Teooria ja praktika ühtviisi hea esindatus Tripodi koolitustel aitab kaasa testitulemuste tõlgendamise asjatundlikkusele ning võimaldab teadvustada nende eesmärgipärase rakendamise vajalikkust. Hinnatava rollis olnuna tunnustan Tripodi tegevust testikasutajate litsentseerimisel ja eetikajuhendi väljatöötamisel.

Meie jaoks iseloomustab Tripodit kõige enam valdkonna suurepärane tundmine, suhtlemis- ja erialane meisterlikkus ning korrektne asjaajamine, mis kõik kokku teeb temast usaldusväärse partneri."

G4S, Skanska

Irene Metsis

"Oleme Tripodiga koostööd teinud juba mitmeid aastaid nii värbamise, testimise kui ka 360-kraadi tagasiside osas. Koostöö on alati olnud tulemuslik ja püstitatud eesmärk on saavutatud. Kootööpartneri juures pean oluliseks, et koostöö oleks sujuv. Tripodi meeskonna hea omadus on see, et nendega koos töötada on alati lihtne. Tugev eelis on ka metoodikatel, mida kasutatakse - midagi ei ole jäetud juhuse hooleks!"

Kliendid

 • G4S
 • Bigbank
 • Opoint Eesti
 • Proekspert
 • TMB
 • Henkel Balti
 • Sihtasutus Innove
 • Eesti Töötukassa
 • TNT Worldwide
 • CV-Online
 • Fujitsu
 • Metec
 • Omniva
 • Lemeks
 • Lasita Maja
 • Grigeo Grigiškes
 • PRIA
 • BCS Koolitus