Subscribe to RSS feed

Meeskonna coaching

"The best vision is insight" – selle Malcolm Forbesi mõtteteraga kuulutame avatuks Tripodi coachingu hooaja.
Loe edasi

Coachingu oskused ja töötajate karjääri planeerimine

Tripodi coach Liisa Raudsepp tegi ettekande karjääri planeerimisest organisatsioonis ja coachingu oskuste kasulikkusest 18. mail Euroopa hotellis toimunud Supervisiooni ja Coachingu TREFFil, mis koondas oma valdkonna tipptegijaid - coache, superviisoreid ja koolitajaid. 
Loe edasi

Seminarid testilitsentsi pikendamiseks

Järgmised seminarid Tripodi testikasutajatele toimuvad 30.11.2016 ja 5.01.2017 Tallinnas, Lõõtsa 5. Seminaril osalemine on testikasutaja litsentsi pikendamise eelduseks, ent osaleda võib vabalt valitud ajal.
Loe edasi

E-värbamisest

10.12 rääkis meie värbamiskonsultant Kadi Niggulis huvilistele talle väga südamelähedasest teemast - värbamisest ja valikust e-keskkonna abil.

Loe edasi

Pakume karjäärinõustamist

Pakume karjäärinõustamist ja tööalase arengu toetamist coachingu, loovmeetodite ja Tripodi psühholoogiliste testide abiga. Meil on pikaajaline kogemus juhtide ja spetsialistide nõustamisel, samuti karjäärinõustamisel arenguprogrammide osana.

Loe edasi

Motivatsiooniseminar 29.04

29. aprillil 2015 toimunud hommikuseminaril arutlesime inimeste tööalase heaolu ja motivatsiooni teemadel.  Teoreetilise poole võttis ettekandes kokku Aare Värk, praktilist arutelu juhtis Liisa Raudsepp.

Loe edasi

Seminar juhtide hindamisest

7. novembril kl 13-17 toimub seminar "Juhtide hindamine Tripodi juhitestidega: praktiline seminar", mis on mõeldud Tripodi testikasutajatest personalijuhtidele ja -spetsialistidele.

Loe edasi

2-päevane täiendkoolitus testikasutajatele

23.-24. jaanuaril 2014 toimub 2-päevane täiendkoolitus, kuhu on oodatud kõik, kes on osalenud kunagi 1-päevasel testikoolitusel, või kes vahepeal pole tükk aega teste kasutanud, ent sooviksid need taas kasutusele võtta.
Loe edasi

Uus ruumilise võimekuse hindamisvahend IT-valdkonna töötajatele

Varasemad uuringud on näidanud, et teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on üheks edukuse aluseks silmapaistev ruumiline võimekus. Koostöös Eesti erinevate juhtivate IT- ja tele­kommunikatsiooni­firmadega töötas Tripod 2010. aastal välja uue standardiseeritud mõõtevahendi ruumilise võimekuse hindamiseks.
Loe edasi

Uus ruumilise võimekuse hindamisvahend IT-valdkonna töötajatele

Varasemad uuringud on näidanud, et teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on üheks edukuse aluseks silmapaistev ruumiline võimekus. Koostöös Eesti erinevate juhtivate IT- ja tele­kommunikatsiooni­firmadega töötas Tripod 2010. aastal välja uue standardiseeritud mõõtevahendi ruumilise võimekuse hindamiseks.
Loe edasi

Sisekliendi rahulolu

Kliendikeskne mõtteviis peaks kehtima kogu organisatsioonis. Üks võimalus
suurendada rahulolu on vaadelda osakondadevahelist koostööd kui
kliendisuhet.
Loe edasi

Kui arenguvestlus ei toimi

Mida kujutab endast õige arenguvestlus?
Ideaalis peaks see olema ettevalmistatud töövestlus, kus pooled vestlevad tööst ja arengust, kuid tihtipeale see ei toimi. Mida siis teha?

Loe edasi

360-kraadine tagasiside: mis ja kuidas?

Kes oskaks kõige paremini öelda, millises suunas peaksin töötajana arenema? Kas
piisab eneseanalüüsist või tuleks sõna anda minu juhile, kolleegile, klientidele.
Üks võimalus on 360-kraadine tagasiside.
Loe edasi

Eesti juhtide isiksuseomadused ja vaimsed võimed

Käesolev uuring kinnitas Eesti juhtide andmetel maailmas leitud tulemust, mille kohaselt eristuvad juhid oma isiksuseomaduste ja vaimse võimekuse taseme poolest teiste ametitasandite esindajatest. Tripodi 2006. aasta juhtide uuringus osales 816 inimest (sh 156 tippjuhti ning 269 esma- ja keskastme juhti), kes täitsid Tripodi juhtide isiksuseküsimustiku (IK-JUHT) ja juhtide vaimse võimekuse skaala (VVS-JUHT).

Loe edasi

Vaimse võimekuse seos juhtimistasandiga AS Hansapank Eesti näitel

Uuringud on püsivalt kinnitanud, et keerukamatel ja vastutusrikkamatel ametitel töötavatel inimestel on keskmisest kõrgem vaimse võimekuse tase. KoostöösHansapank AS-ga (alates aastast 2008 nimega Swedbank) uurisime, millisel määral varieerub vaimse võimekuse tase erineva tasandi juhtide seas.

Loe edasi

Tripodi uued testid juhtidele

Tripod võttis kasutusele neli uut, spetsiaalselt juhtide ja juhikandidaatide hindamiseks mõeldud testi. Testid teeb uudseks see, et testitäitja tulemust ei esitata võrdluses mitte elanikkonna kui terviku, vaid konkreetselt juhtide keskmiste tulemustega. See võimaldab testitäitja sobivust juhi ametikohale usaldusväärselt hinnata.
Loe edasi

Uurimisprojekt

Käesoleva aasta märtsis käivitas Tripod ainulaadse teooriat ja praktikat terviklikult siduva uurimisprojekti, et edaspidi pakkuda professionaalset tuge juhtide arengupotentsiaali hindamisel ja arendamisel.

Loe edasi

Tripodi online-küsitussüsteem

Tulles vastu oma klientide ja paljudele teistele huvilistele pakume nüüdsest täiendaval kokkuleppel võimalust Tripodi turvalise ja mitmekülgse online-küsitlussüsteemi rakendamist erinevate uurimisprojektide ning küsitluste läbiviimiseks.
Loe edasi

Tripodi inglisekeelne testipakett

Nüüdseks on Tripod-i lepingulistel klientidel lisaks eesti-, vene-, läti- ja leedukeelsetele mõõtevahenditele võimalus rakendada ka ingliskeelseid Tripodi psühholoogilisi teste.

Loe edasi

Testiraportid viies keeles

Tripod on pakkumas oma klientidele erakordset võimalust valida sõltumata testi keelest tulemused erinevate raportitena (Vorm A, Vorm B ja võrdlev koondraport) viies keeles: eesti, inglise, vene, läti ja leedu.

Loe edasi

Tripodi testid ka vene keeles

Nüüdseks on Tripod-i lepingulistel klientidel lisaks eesti-, läti- ja leedukeelsetele mõõtevahenditele võimalus rakendada ka venekeelseid Tripodi psühholoogilisi teste. Huvi korral palun võtke ühendust Tripodi kliendihalduriga.

Loe edasi