Isiksuseomadused ja vaimne võimekus akadeemilise edukuse ennustajatena Eesti Politseikolledži kadettidel

25. aprill 2013

Uuringu eesmärgiks oli koostöös Sisekaitseakadeemiaga uurida, millisel määral ennustavad Politseikolledžisse sisseastujate isiksuseomadused ja vaimsed võimed nende õpingute edasist edukust...

Aastatel 2004-2007 täitsid 309 sisseastujat Tripodi isiksuseküsimustiku (NEC/V4) ja Vaimse Võimekuse Skaala (VVS/3), kellest 222 kadetti lõpetasid politseikolledži edukalt aastatel 2007-2009. Kadettide õpingute edukust hinnati 6 erialase pädevuseksami keskmise hindena.

Tulemused näitasid, et õpingud edukalt lõpetanud kadettidel oli statistiliselt oluliselt kõrgem üldvõimekuse ja meelekindluse tase võrreldes õpingud katkestanud või akadeemilisele puhkusele siirdunutega.

Lisaks ennustasid nii vaimse võimekuse kui meelekindluse tase oluliselt akadeemilist edukust, tõstes kahekordselt tõenäosust olla õpingutes üle keskmise edukas. Näiteks keskmisest kõrgema võimekusega kadettidest said 63% keskmisest paremaid tulemusi pädevuseksamitel, samas kui keskmisest madalama võimekustesti tulemusega kadettidest oli õpingutes keskmisest edukamaid vaid 37%.

Tutvu uuringu ingliskeelse postriga.

Pealkiri:  Personality traits and intelligence as predictors of police officers’ performance in Estonian Police College

Autorid:   Helle Pullmann, Margus Tõnissaar, Helle Niit ja Maria Veltmann