Kuidas sooritada arenguhüpet: ELL arenguprogrammi tulemused

17. aprill 2017

Kuidas saab organisatsioon sooritada arenguhüpet?

Tripod viis läbi 9 kuud väldanud arenguprogrammi, mille tulemusena kasvas Eesti Leader Liidust ühtsem meeskond, kel on selged kokkulepped omavahelise koostöö ja kommunikatsiooni kohta ning kes raporteerisid programmi tulemusena meie-tunde tuntavat kasvu.

Eesti Leader Liit (ELL) taotles arenguhüppe tegemiseks KÜSK toetust, koolitushanke võitjaks osutus Tripod, ja 9 kuud hiljem on põhjust tulemuste üle rõõmu tunda.

„Sellist tasakaalu pole meie organisatsioonis varem olnud nagu nüüd koolituse järgselt,“ lausub ELL tegevjuht Piret Leskova. „Oleme väga tänulikud meie koolitajatele ja soovitame neid kindlasti ka teistele. Meie arengupäevadest kasvasid välja meie erinevad töörühmad ja me väga loodame, et töörühmade praktika jätkub ka edaspidi. Viimasel arengupäeval tõdesime ühiselt, et liikmete seas on tänaseks Eesti Leader Liidu roll selge ja omaks võetud ning identiteedikriis on seljatatud, meie-tunne on olemas.“

Eesti Leader Liit on LEADER tegevusgruppe koondav ühing, mis esindab arendusorganisatsioone, kes tegutsevad kogukondade ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana. Arenguprogrammi eesmärgiks oli kujundada ELL edukas meeskond, kes on võimelised ühiste eesmärkide nimel töötama ning kelle kommunikatsioon on ühtne.

Arenguprogrammi viisid läbi Liisa Raudsepp Tripodist ja Signe Vesso Dictumist. Kokku toimus üheksa kuu jooksul viis arengupäeva Eesti erinevates paikades, programmi käigus võtsid osalejad üha enam vastutust ja ülesandeid ELL arendamiseks. Arenguprogrammi käigus moodustus mitmeid aktiivseid töörühmasid, kes jätkavad tegevust ka pärast programmi lõppu.

Arenguprogrammi tulemuslikkuse hindamiseks töötasime koos Tripodi uuringute spetsialisti Mait Metelitsaga eelnevalt välja koostöö ja kommunikatsiooni küsimustiku, mida palusime ELL liikmetel täita enne programmi algust, paari nädala jooksul pärast programmi lõppu ning viimaks pool aastat pärast programmi lõppu – nii soovime hinnata ka programmi pikaajalist mõju organisatsioonile. Aprillis olid kõik koostöö ja kommunikatsiooni numbrilised näitajad võrreldes septembrikuuga oluliselt kasvanud.

Küsisime tagasisideks arenguprogrammis osalejatelt, milline oli arenguprogrammi mõju ELL-le.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle vastas, et mõju oli vägagi tuntav: „Seltskond hakkas ennast üha enam ühtse meeskonnana tundma. ELLi liikmete esindajate teadmised täienesid, selgemaks said ühised huvid ning suurenes koostöövalmidus.“

ELL tegevjuht Piret Leskova leidis, et: „ELL sai uue hingamise, organisatsiooni siseselt saime programmi käigus jõuda ühistele arusaamadele. Kujunes meie-tunne.“

ELL juhatuse liige Silva Anspal leiab, et iga enesest lugupidav katusorganisatsioon võiks taolise programmi läbida. Tiiu Rüütle täpsustab: „Koolitusprogrammi abil saime suunised, kuhu liikuda ja kuidas liikuda. Organisatsiooni tuleviku visioon ei ole enam üha-kahe inimese peas, vaid kõigi organisatsiooni liikmete peas. Tekkis ühine arusaam.“