Coachingu oskused ja töötajate karjääri planeerimine

6. juuni 2016Kelle asi on töötaja karjääri planeerimine - kas juhi või töötaja? 

Töötaja eest ei saa tema karjääri ära planeerida, küll aga saab juht töötaja karjäärivalikuid targalt juhendada, töötaja arengule kaasa aidata ja niimoodi töötaja potentsiaali võimalikult suurel määral organisatisooni huvides rakendada. Kokkuvõttes võidavad karjääricoachingust nii juht, töötaja kui organisatsioon.  Vaata ettekannet siin.