Motivatsiooniseminar 29.04

7. veebruar 2015

29. aprillil 2015 toimunud hommikuseminaril arutlesime inimeste tööalase heaolu ja motivatsiooni teemadel.  Teoreetilise poole võttis ettekandes kokku Aare Värk, praktilist arutelu juhtis Liisa Raudsepp.

On ammu teada, et inimese sisemine motivatsioon on tulemuslikkuse seisukohast olulisema kaaluga kui väline. Samas on välist motivatsiooni palju lihtsam toetada ja enamasti mõeldakse motiveerimise all just välise motivatsiooni toetamist.

Kuidas siis ikkagi mõista, millised motiveerimise meetmed toetavad välist, millised sisemist motivatsiooni? Kuidas aru saada, mis motiveerib töötajaid minu ettevõttes? Kuidas soosib sisemise motivatsiooni toetamist meie organisatsioonikultuur? Millised võimalused on minu organisatsioonis töötajate sisemise motivatsiooni edendamiseks?

Ettekandega saab tutvuda siin.