Ruumilise võimekuse varieeruvus töö keerukusastmete lõikes Ericsson Eesti AS näitel

26. aprill 2013

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli analüüsida Tripodi koostööpartneri AS Ericsson Eesti näitel, millisel määral sõltub organisatsiooni töötajate ruumilise võimekuse tase nende töö keerukusastmest. Tripodi Ruumilise Võimekuse Skaala lühiversiooni (S-RVS/E) täitsid 283 töötajat (50% mehed), kes esindasid proportsionaalselt kõiki ettevõtte ametigruppe.

Osalejad jagati kolme gruppi vastavalt nende töö keerukusastmele: madal tase (nt komplekteerija, transporditööline), keskmine tase (nt häälestajad, mehhaanikud) ja kõrge tase (nt elektroonikatehnik ja programmeerija).

Tulemused näitasid, et ruumilise võimekuse tase on statistiliselt oluliselt (p < .001) seotud töö keerukusastmega ning seda ka juhul, kui töötajate sugu, vanus ja haridustase on arvesse võetud. Samuti olid tulemused püsivad erinevate ameti­gruppide lõikes, näiteks keskmise keerukustasemega elektromehhaanikud ja materjalikorraldajad said RVS testis oluliselt parema tulemuse võrreldes madala keerukusastmega tööde esindajatega nagu monteerijad.

Kokkuvõttes kinnitavad uuringu analüüsid varasemaid tulemusi, mille kohaselt on keerukamate ametite esindajatel oluliselt kõrgem kujundlik ja ruumiline mõtlemisvõime. See võimaldab standardiseeritud meetodil hinnata tööalast potentsiaali keerukamate ametite töötajate värbamisel ja karjääriplaneerimisel.

Vaata konverentsipostrit inglise keeles.

Pealkiri: Spatial abilities vary across job complexity: A case of Ericsson Supply Site Tallinn

Autorid:   Aare Värk ja Maria Veltmann