Tripodi uued testid juhtidele

2. oktoober 2009

Tripod võttis kasutusele neli uut, spetsiaalselt juhtide ja juhikandidaatide hindamiseks mõeldud testi. Testid teeb uudseks see, et testitäitja tulemust ei esitata võrdluses mitte elanikkonna kui terviku, vaid konkreetselt juhtide keskmiste tulemustega. See võimaldab testitäitja sobivust juhi ametikohale usaldusväärselt hinnata.

Kuna kogemuse või kindlate oskuste asemel mõõdavad testid juhi edukust toetavaid psühholoogilisi eeldusi, siis sobivad need hästi ka nende kandidaatide hindamiseks, kellel juhtimiskogemust veel ei ole. Lisaks annavad testid kiiresti objektiivse ja mitmekülgse ülevaate omadustest, mis näiteks intervjuu jooksul ei pruugi silmatorkaval määral avalduda.

Uutest testides kaks on ette nähtud isiksuseomaduste ja kaks vaimse võimekuse mõõtmiseks. Testid on normeeritud Tripodi 2006. aasta kevadel korraldatud juhtide uuringu põhjal, kus osales arvukalt Eesti tipp-, keskastme ja esmatasandi juhte.