Uurimisprojekt

7. jaanuar 2006

Käesoleva aasta märtsis käivitas Tripod ainulaadse teooriat ja praktikat terviklikult siduva uurimisprojekti, et edaspidi pakkuda professionaalset tuge juhtide arengupotentsiaali hindamisel ja arendamisel.

Mis on uurimisprojekti eesmärk?

Projekti eesmärgiks on luua standardiseeritud psühholoogilised mõõtevahendid, mis oleksid hoolikalt kontrollitud ja normeeritud Eesti edukate juhtide psühholoogiliste kompetentside alusel. Selliste spetsiaalselt väljatöötatud mõõdikute abil on võimalik edaspidi pakkuda teadmisi ja soovitusi ettevõtetele, kelle jaoks on oluline teha juhtide arengupotentsiaali hindamisel põhjendatud valikuid. Seeläbi aitaks väljatöötatav metoodika Eesti ettevõtetel edaspidi tuvastada ja arendada kõrge potentsiaaliga keskastme- ja tippjuhte.

Kes uurimuses osalevad?

Uurimuse valim on koostatud mitme alavalimina, kus oleme personaalse pöördumise uuringus osalemiseks saatnud enam kui tuhandele avaliku- ja erasektori tipp-, valdkonna- ning koolijuhile. Lisaks on võrdlevalt ühe valimina spetsiaalsete mõõtevahendite väljatöötamisel uuringusse kaasatud aktiivsed ja õpihimulised noored EBS-ist, Audentesest ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast, kes soovivad oma tuleviku siduda inimeste ja protsesside tulemusliku ning tasakaalustatud juhtimisega Eesti ettevõtetes. Samuti pakume võimaluse uue loodava testipaketiga tutvuda ja uuringus osaleda Tripodi litsentseeritud testikasutajatele ning koostööpartneritele.

Tänutäheks pühendatud aja ja osalemise eest pakume kõigile uuringus osalejatele ainulaadset võimalust võrrelda enda psühholoogilist isiksuslikku ja kognitiivset profiili Eesti edukate tipp- ja valdkonnajuhtide näitajatega.

Kuidas on võimalik projekti tulemustega tutvuda? 

Projekti uuringutulemuste avalik esitlus toimus 25. mail 2006 Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuses Tripodi ning Tallinna Konverentside ühistöös korraldataval konverentsil, kus käsitleti juhtide reservi teadlikku arendamist nii nüüdisaegse teaduse kui ka praktika seisukohalt (täpsem info konverentsi ja ettekannete kohta Tripodi kodulehel).