Uus ruumilise võimekuse hindamisvahend IT-valdkonna töötajatele

26. aprill 2013

Varasemad uuringud on näidanud, et teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on üheks edukuse aluseks silmapaistev ruumiline võimekus. Koostöös Eesti erinevate juhtivate IT- ja tele­kommunikatsiooni­firmadega töötas Tripod 2010. aastal välja uue standardiseeritud mõõtevahendi ruumilise võimekuse hindamiseks.

Uus ruumilise võimekuse skaala (RVS) normeeriti IT- ja tehniliste elualade spetsialistide tulemuste põhjal (n = 176). RVS on väga hea eristusvõimega ja psühhomeetriliste näitajatega. Tulemuste analüüs kinnitas, et IT- ja tehniliste elualade spetsialistide ruumiline võimekus RVS testiga hinnatuna on statistiliselt oluliselt kõrgem taustgrupi ehk teiste erialade esindajate omast ja seeläbi on võimalik hinnata potentsiaali valdkonnas edukaks töötamiseks.

Vaata konverentsipostrit inglise keeles.

Pealkiri:   A new assessment tool of spatial abilities for Information Technology professionals

Autorid:   Aare Värk, Maria Veltmann ja Helle Pullmann