Vaimse võimekuse seos juhtimistasandiga AS Hansapank Eesti näitel

14. oktoober 2012

Uuringud on püsivalt kinnitanud, et keerukamatel ja vastutusrikkamatel ametitel töötavatel inimestel on keskmisest kõrgem vaimse võimekuse tase. KoostöösHansapank AS-ga (alates aastast 2008 nimega Swedbank) uurisime, millisel määral varieerub vaimse võimekuse tase erineva tasandi juhtide seas.

Uuringus osales kokku 949 Hansapanga töötajat (sh 89 juhti), kes täitsid Tripodi poolt spetsiaalselt Hansapangale koostatud Vaimse Võimekuse Skaala (VVS-HP).

Ettevõtte juhid jagati kolme gruppi: tippjuhid, keskastme ja esmatasandi juhid. Tulemused kinnitasid, et kõik kolm juhtide gruppi olid keskmiselt kõrgema vaimse võimekuse tasemega võrreldes teiste ametitasandite töötajate keskmisega. Seejuures oli üldvõimekuse tase statistiliselt oluliselt seotud juhtimistasandiga, kus kõige kõrgem sooritustase vaimse võimekuse testis oli tippjuhtidel, ületades oluliselt esmatasandi juhtide üldvõimekuse taseme.

Autorid:   Maria Veltmann, Terje Veide ja Helle Pullmann

Avaldatud: Veltmann, M., Veide, T. ja Pullmann, H. Mental abilities vary by managerial level: A case of Hansabank Estonia. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.