fbpx

Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?

Kõik blogipostitused

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. 

Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis püsima jäämiseks oluliselt suurem kui ainuüksi intervjuu põhjal valitud kandidaadi puhul. 

Mis on vaimse võimekuse testid?

Vaimse võimekuse testid on mõeldud tööle kandideerija kognitiivsete võimete väljaselgitamiseks. Testid mõõdavad vaimset võimekust läbi abstraktsete ülesannete, mis ei pruugi sarnaneda tööülesannetega, mida inimene tulevasel ametikohal lahendama hakkab. Seega ei mõõdeta testiga kandidaadi pädevust lahendada konkreetseid tööga seotud ülesandeid, vaid üldisemalt tema kiirust ja taiplikkust info töötlemisel – see peegeldab ka tema õppimisvõimet, mis omakorda on kõige tugevamini seotud töösoorituse edukusega vaimset pingutust nõudval tööl.

Selliste testide koostamine eeldab põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest. Testide koostamine algab ülesannete loomisest, pärast mida tehakse pilootuuring ning seejärel test normeeritakse. Ühe testi väljatöötamise perioodiks on 1–3 aastat. See on nõudlik, pikaajaline ja kulukas protsess, mistõttu kvaliteetseid teste internetist tasuta reeglina ei leidu.

Kellele on vaimse võimekuse testid mõeldud?

Vaimse võimekuse testid on mõeldud abistavaks töövahendiks värbajale, kelle ülesanne on selgitada välja parim võimalik kandidaat. Kõikide ametikohtade puhul aga ei ole vaimse võimekuse testimine vajalik. Kui töö tegemine eeldab eeskätt praktilisi kutseoskusi (näiteks automehaanik, juuksur) või väga head suhtlemisoskust (klienditeenindus), ei pruugi vaimse võimekuse testi kasutada. Vaimne võimekus mõjutab sooritust intellektuaalselt nõudlikumate ja analüütiliste tööde puhul või rollides, mis nõuavad pidevat õppimist, suure hulga info töötlemist ja analüüsimist, keerukate otsuste tegemist jne. Seetõttu soovitatakse vaimset võimekust testide enamiku spetsialistide ja juhtide rollide puhul. 

Reeglina piisab vaimse võimekuse testimiseks üldvõimekuse testist. Erandiks on IT-valdkond, eriti programmeerimine, kus oskuste omandamise kõige olulisemaks eelduseks on ruumiline mõtlemine. Seega võib IT-valdkonna kandidaatide hindamisel kasutada ainult ruumilise võimekuse testi. 

Kui täpselt on võimalik testida kandidaadi vaimset võimekust?

Rohkem kui saja aasta jooksul tehtud uuringud on näidanud, et kõikidest hindamisvahenditest kõige enam suudab inimese töösooritust “ennustada” vaimse võimekuse test. Mida keerukam ja nõudlikum töö vaimses mõttes on, seda kindlamini võib väita, et kõrgema võimekusega inimene saab selle tööga paremini hakkama. Lisaks võib testi tulemuste põhjal oletada, kui palju vajab inimene aega, et töösse sisse elada ja uusi oskusi omandada ehk kui kaua võib ta vajada kolleegide tuge ja suunamist.

Trpodi vaimse võimekuse testid jagunevad kahte kategooriasse: 

  • spetsialistidele mõeldud vaimse võimekuse test – kirjeldab sõnalist, numbrilist, ruumilist ja üldvõimekust;
  • juhtidele mõeldud vaimse võimekuse test – mõõdab arvulist-loogilist mõtlemist. 

Vaimse võimekuse hindamiseks ei ole testile head alternatiivi – intervjuu ega praktiline ülesanne seda nii täpselt mõõta ei võimalda. Võimekustesti kasutamine aitab vähendada värbamisvigu. 

Reeglina soovitame kasutada vaimse võimekuse ja isiksuse testi koos. See võimaldab hinnata, kuidas inimene oma võimeid realiseerib – milline on tema pingetaluvus ja suhtlemisvalmidus, kuidas sobib talle meeskonnas töötamine, milline on tema sisemine motiveeritus ja kohanemisvõime. See, kas suurema kaaluga on isiksuse või võimekuse testi tulemused, oleneb sellest, mida konkreetse ametikoha täitjalt oodatakse. 

Kas vaimse võimekuse testide kaasamine muudab värbamisprotsessi oluliselt pikemaks?

Tavaliselt kasutatakse vaimse võimekuse teste lõppkandidaatide hindamiseks. Testi tegemiseks on aega 40-45 minutit ning kui testi viib läbi Tripod, toimub see veebi teel, avatud kaamera ees. 

Värbaja ja organisatsiooni jaoks on see oluliselt suurem ajaline ja rahaline kokkuhoid võrreldes sellega, et võtta inimene tööle ja saada katseaja jooksul aru, et ta siiski ei sobi antud ametikohale. 

Testi võib läbi viia assistent, kuid tulemusi peab tõlgendama inimene, kes on läbinud testikoolituse ja omandanud testikasutaja litsentsi. 

Millest testide tellimisel alustada?

Kui soovite kaasata värbamisprotsessi vaimse võimekuse testid, siis siin on spikker, millest tuleks alustada: 

  • koosta põhjalik kandidaadiprofiil ehk tee selgeks, millised saavad olema tema peamised tööülesanded ja millised kompetentsid on selleks olulised; 
  • seejärel saad valida sobivad hindamisvahendid, mille abiga vajalikke kompetentse, oskusi või psühholoogilisi eeldusi hinnata. 

Läbimõeldud, professionaalne ja mitmetasandiline testimine aitab langetada õigeid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kellel on olemas tööks vajalikud eeldused, töötahe ja arengupotentsiaal.

Kui sul tekkis huvi oma organisatsiooni värbamise protsessi kaasata psühholoogilised testid, siis uuri lisa siit või võta meiega ühendust.