fbpx

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Kõik blogipostitused

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks.

Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega

Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees on põhjalik arusaam sellest, kuidas edukaid sihtotsinguid läbi viia. Omame 30-aastast kogemust tippjuhtide värbamisel ning oleme suutelised üles leidma ka need kandidaadid, kes aktiivselt tööturu pakkumistel silma peal ei hoia. Sobivate kandidaatide leidmiseks viime koostöös tellijaga läbi põhjaliku profiili kaardistuse ja sellele toetudes koostame turuülevaate sobivatest inimestest. Oluline osa värbamisprotsessist on otsingutulemuste kooskõlastamine tellijaga, et panna veel konkreetsemalt paika antud otsingu fookus. Vastavalt otsitavale ametikohale oleme valmis töökuulutuse ka erinevates kanalites avaldama.

Omame ülevaadet kogu Baltikumi turu hetkeseisust

Meie kontorid asuvad Eestis, Lätis ja Leedus, mis tähendab, et suudame kaardistada profiilile vastavaid kandidaate kogu Baltikumis ja vajadusel kaugemaltki. Turukaardistuse teostamisel ja sobivate kandidaatide leidmisel on väga oluline, et värbaja arvestab turu eripäraga. Kogume igal aastal kõikidelt oma kandidaatidelt Baltikumis infot palgaootuste kohta ja jagame seda infot oma partneritega. Omame värskeimat ülevaadet tööturul olevate kandidaatide soovidest ja palgaootustest.

Teaduslikud metoodikad sobiva kandidaadi leidmiseks

Meie isiksuse ja vaimse võimekuse testid on normeeritud Baltikumis ning oleme publitseerinud mitmeid versioone oma hindamisvahenditest. Meie psühholoogiliste testidega on võimalik valideerida kandidaadi tööalast potentsiaali ning sobivust ametikohale. Vaimse võimekuse hindamisega saame valideerida kandidaadi tööalast potentsiaali. Näiteks tuleb tööalase potentsiaali väljaselgitamine kasuks siis, kui värbamisprotsessis on vähese kogemusega kandidaadid. Piiratud ressurssidega olukorras on mõistlik väljakoolitamisele kuluvat aega ja raha suunata kandidaatidele, kellel on võimekus uudset infot analüüsida ja selle põhjal õigeid otsuseid teha suhteliselt kiiremini võrreldes teistega. Vaimse võimekuse test ongi suunatud kandidaatide informatsiooni vastuvõtlikkuse ja analüüsivõime välja selgitamiseks ehk testiga mõõdame kandidaadi sõnalist, matemaatilist ja loogilist ning ruumilist võimekust ning seostame saadud tulemused konkreetse ametikoha nõudmistega.

Isiksuseküsimustikuga selgitame välja kandidaadi käitumuslikud eripärad ja sobivuse organisatsiooni kultuuriga.  Isikuomaduste analüüs võimaldab ennustada, kuidas inimene käitub erinevates olukordades, teeb koostööd kolleegide ja klientidega ning kuidas inimene kohaneb muutustega. Isiksusetesti tulemuste abil saavad värbajad teha teadlikumaid otsuseid, selgitada välja riskid värbamisel ning vähendada töötajate voolavust, aidata kaasa meeskonnasisese grupidünaamika paranemisele ja aidata organisatsioonidel oma eesmärke efektiivsemalt saavutada.

Nõustame ettevõtteid arvestades nende unikaalseid värbamisvajadusi. Tugevuseks on meie kogemus värbamismaastikul, oleme 30 tegutsemisaasta jooksul teostanud otsinguid tippjuhtide ja spetsialistide leidmiseks nii IT kui ka teistes valdkondades. Eristume konkurentidest Baltikumi suurima tegijana kohalolekuga kõigis riikides ning kasutame teaduslikult tõestatud meetodeid, et selgitada välja kandidaatide tööalane potentsiaal ja isikuomadused.