fbpx

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Kõik blogipostitused

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring.

Mis on 360-kraadi tagasiside uuring?

360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet erinevatelt vastajatelt. See võimaldab juhtidel saada tervikliku ülevaate nii oma tugevustest kui ka arenguvajadustest, mis võivad jääda märkamata vaid ühe tagasisideallika põhjal. Samas on see lähenemine enamat kui pelgalt isikliku arengu toetamine, sest uuringu eduka läbiviimise korral paraneb ka meeskondade dünaamika ja organisatsiooni üldine juhtimiskultuur. 360-kraadi tagasiside uuringu lahutamatu osa on tulemuste peegeldamine coach’iga, kes aitab juhil uuringutulemusi enda jaoks lahti mõtestada ning eesmärke püstitada.

Kuidas viiakse läbi 360-kraadi tagasiside uuringut?

360-kraadi tagasiside hõlmab tavaliselt 30–50 väitest koosnevat küsimustikku, mis on jaotatud 5-9 juhtimiskompetentsiks. Küsimustiku täidab juht ise, samuti vastavad tema vahetu juht, meeskonnaliikmed ja kolleegid, kes kõik annavad tagasisidet, tuginedes enda koostöökogemusele uuritava juhiga. Kui juhil on palju organisatsiooniväliseid koostööpartnereid, saab paluda tagasisidet ka nendelt. Tagasiside põhjal arvutatakse keskmised näitajad, säilitades osalejatele konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse. Ainult iga juhi enda ja tema vahetu juhi hinnangud on tulemustes eraldi esile toodud.

Milles seisneb 360-kraadi uuringu tagasiside kasu?

Suurendab juhi eneseteadlikkust. Sageli tegutsevad inimesed veendumuses, et nende arusaam asjadest on objektiivne ning kõik teised näevad asju samamoodi. 360-kraadi tagasiside aitab juhil mõista, kuidas tajuvad tema käitumist teised. Kuigi tavaliselt kattub enamik tagasisidest juhi enda ootustega, võib mõningane erinevus anda mõtlemisainet. See võib tuua välja käitumismustreid, millele juht seni tähelepanu pole pööranud. Näiteks võib juht avastada, et kuigi ta on tulemuste saavutamisel väga edukas, võib tema suhtlusoskus vajada täiustamist.

Aitab juhil seada arengueesmärke. Uuringu käigus saavad juhid mitmekülgset tagasisidet erinevatelt osapooltelt ning saavad paremini teadlikuks oma tugevustest ja arenguvajadustest. See aitab juhtidel seada konkreetsed ja läbimõeldud arengueesmärgid, mis ei põhine ainult nende endi nägemusel, vaid ka tagasisidel nende tegevuse kohta. Pärast 360-kraadi tagasisidet saab juht seada selge plaani ning arengueesmärgid konkreetsete tegevustega, mida teatud ajaraamis ette võtta.

Parandab meeskondade dünaamikat. Kuna 360-kraadi tagasiside hõlmab mitut osapoolt, annab see inimestele võimaluse tugevdada suhteid oma meeskonna ja koostööpartneritega. Positiivset tagasisidet lugedes tekib juhtidel tugevam ühtsustunne meeskonnaliikmetega, samal ajal kui teadmised arenguvõimalustest või meeskonna ootustest aitavad neil areneda. 360-kraadi tagasiside aitab kaasa avatud ja ausa suhtluskultuuri loomisele ning toetab meeskonna koostööd.

360-kraadi tagasiside uuring on võimas vahend juhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskusi arendada. See lähenemine toob esile võimalused isiklikuks arenguks ning samas aitab luua avatud suhtluse kultuuri, tugevdab meeskondade dünaamikat ning mõjub positiivselt tervele organisatsioonile.

Kui soovid rohkem informatsiooni, võta julgelt meiega ühendust