fbpx

Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?

Kõik blogipostitused

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.  

Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma

  1. Võimekustestid – Vaimse võimekuse testidega testitakse tööpositsioonile kandideerja vaimset võimekust ehk tema erinevaid kognitiivseid võimeid. 
  2. Isiksusetestid – Isiksusetest kirjeldab kandidaati viie peamise iseloomujoone kaudu – emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse mitut muud näitajat, nagu pingetaluvus, eestvedamine, meeskonnatöö, saavutustele orienteeritus, kohanemisvõime jne. 

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust.

Miks on kandidaatide testimine oluline?

  • Et mitte võtta tööle inimest, kes ametikohale ei sobi ja kelle värbamis-, palga- ja koolituskulud end ära ei tasu.
  • Et ennetavalt näha, kuidas inimene sobib organisatsiooni, oma juhi ja kolleegidega. 
  • Et juht oleks tulevases koostöös teadlik, kuidas oma töötajaga suhelda ja teda motiveerida. 

Kuidas on võimalik kandidaatide testimisega raha säästa? 

Kandidaatide testimise mõte on teha ennetavalt selgeks, kas inimese tööle võtmisega kaasneb mõni suurem risk, mis end tulevikuvaates ära ei tasu. Nii vaimne võimekus kui isiksuseomadused on elu jooksul suhteliselt püsivad, seetõttu on testitulemuste korrektse tõlgendamise abiga võimalik prognoosida kandidaatide tööalast käitumist võrdlemisi kõrge tõenäosusega. Psühholoogiliste testide kaasamine värbaja ja organisatsiooni jaoks oluliselt suurem rahaline kokkuhoid kui võtta tööle inimene, investeerida tema värbamis-, koolitus- ja palgakuludesse ning siis katseaja jooksul mõista, et ta siiski ei sobi antud ametikohale. 

Testi võib läbi viia ka assistent, kuid tulemusi peab tõlgendama inimene, kes on testi koolituse läbinud ja vastava litsentsi omandanud. Seetõttu pakub Tripod ka koolitusi, kus personalivaldkonna professionaalid saavad baasteadmised- ja oskused Tripodi testide iseseisvaks kasutamiseks kandidaatide hindamisel ja töötajate arendamisel. Sellisel juhul ei ole vajalik testide tõlgendamiseks teenust sisse osta ning sääst on jällegi suurem. 

Miks ei toimi internetist leitud testid – need on ju tasuta?

Inimese psüühika hindamisega tegeleb teadusharu nimega psühhomeetria. Ehkki igaüks võib koostada küsimustiku ja panna sellele nimeks “isiksusetest”, nõuab isiksusetesti koostamine põhjalikke teadmisi psühholoogilistest teooriatest ja psühhomeetriast. On vaja kontrollida testi toimimist ja koguda esinduslikud normid (vähemalt 500 inimese tulemused), et testitulemusi oleks võimalik korrektselt tõlgendada. Ühe testi väljatöötamise periood on üks kuni kolm aastat ning selleks on vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest. Seetõttu kvaliteetseid psühholoogilisi teste tavaliselt tasuta ei pakuta. 

Kas kandidaadi testimisega kaasneb 100% kindlus, et töösuhe saab olema edukas?

Värbamisel tuleb arvestada asjaoluga, et kunagi ei tohiks teha valikut ühe mõõtevahendi või infoallika põhjal. Kui täidetaval ametikohal on oluline kiire õppimise võime, analüüsioskus, hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, siis tasub lisaks intervjuule kasutada nii vaimse võimekuse kui ka isiksuse testi.

100% sobivuse garantiid ei ole võimalik ühegi mõõtevahendite komplektiga saavutada, kuid värbajate tagasiside on, et enamasti läkski nii, nagu testid ennustavad.