fbpx

Kuidas liikuda edasi organisatsiooniuuringu tulemustega?

Kõik blogipostitused

Artiklis tuleb juttu, milliseid arendustegevusi soovitame teha pärast organisatsiooniuuringut ja mis teenustega omalt poolt toeks oleme.

Autor: Liisa Raudsepp

Organisatsioon on elav ja keerukas süsteem, kus toimub korraga väga palju protsesse. Väikese organisatsiooni seisund on sageli tunnetatav n-ö käigu pealt, vestlustest kohvinurgas ja õhkkonnast koosolekutel. Suuremates organisatsioonides on aga toimuva mõistmiseks otstarbekas viia läbi uuring.

Üks põhjalik ja põnev viis organisatsiooni tervise kaardistamiseks on Tripodi organisatsiooni terviseuuring. Tervisekontrollis võib käia ka siis, kui erilisi kaebusi ei esinegi – uuringu tulemusena on võimalik edendada veelgi organisatsiooni heaolu. Ent leida ka ravi probleemidele.

Kuidas arendada organisatsiooni terviseuuringu põhjal ja millist tuge pakub Tripod?

Lähtudes väärtustava lähenemise (Appreciative Inquiry) põhimõtetest, aitame organisatsioonil välja valida kõige olulisemad teemad, mille ühisel lahtimõtestamisel ja lahendamisel oleks kõige suurem mõju inimeste heaolule ja tulemuslikkusele. Teemade käsitlemisel võib liikuda nii ülalt alla kui ka alt üles – koostades esmalt organisatsiooniülese tegevuskava ja seejärel meeskondlikud tegevuskavad, või vastupidi.

Tripod viib läbi juhtide töötuba, kus kõikide juhtide osalusel mõtestatakse organisatsiooni kõige olulisemad tugevused ja arenguvajadused, seatakse arengueesmärgid ja luuakse tegevusplaanid nende saavutamiseks. Samasugune protsess võiks toimuda igas meeskonnas.

Selleks pakume juhtidele modereerimisoskuste koolitust, mis sisaldab praktilist protsessi ja võtteid meeskonna tulemuslikuks kaasamiseks ja lahenduskeskse koosoleku läbiviimiseks. Protsessi boonuseks on positiivne õhkkond ja inimeste kõrgenenud motivatsioon kohapeal välja töötatud lahendusi ellu viia. Modereerimisoskuste koolitusel võiksid osaleda ka personalipartnerid, kes saavad vajadusel olla juhile toeks töötoa läbiviimisel.

Veel pakume võimalust meeskonna coaching’uks uuringutulemuste baasil – see sisaldab samasid etappe nagu juhtide töötuba, lisaks toetame jätkukohtumistega tegevuskava elluviimist. Seame koos meeskonna juhiga coaching’ule selge fookuse ja nõustame juhti edasise töö osas meeskonnaga.

Senised kogemused organisatsioonide arendamisel on olnud väga positiivsed – oleme teinud koostööd  järgmiste organisatsioonidega: Elering, Alexela, Playtech, Keskkonnaamet, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Maru Ehitus jne.

Kui oled huvitatud organisatsiooni arendusteenustest, võta ühendust: