fbpx

Kuidas mõõta ja parendada koostööd organisatsioonis?

Kõik blogipostitused
Meeskonna coaching

Teadagi ei toimi kõik organisatsioonid samamoodi, kuid suurema osa jaoks on üsna tavaline toetuda tugevale meeskonnatööle. Just seetõttu on oluline töökeskkond, mis soodustab kaas- ja koostööd kolleegide seas. Selline keskkond ei teki aga alati iseenesest, mistõttu tasub küsida, milliseid samme peaks ette võtma, et see üles ehitada.

Et enamasti on organisatsiooni meeskondades ja meeskondade vahel koostöö dünaamika välja kujunenud, on oluline alustada hetkeolukorra kaardistamisest. Tripodis usume, et peaaegu iga töötaja on mõnes mõttes nii klient kui teenusepakkuja, olgu ärikliendile või oma kolleegile. Seda meeles pidades vaatleme mitte ainult rahulolu koostöö protsessiga ning selle lõpptulemust, vaid ka seda, kuidas „klient“ väljendab oma ootusi koostööpartneritele. See võimaldab meil koguda andmeid mitmest vaatepunktist, mille tulemusena saab hakata looma efektiivsemat koostöösüsteemi organisatsioonis.

Mõõtevahendid organisatsioonis

Kuidas saame kindlustada, et mõõtevahendid on õiged just teie organisatsiooni jaoks? Kõige optimaalsemate tulemuste saavutamiseks oleme teaduskirjanduse põhjal välja töötanud koostööuuringu küsimustiku. Et küsimustik sobiks teie organisatsiooniga, oleme jätnud võimaluse muuta küsimustiku detaile ja plokke vastavalt teie organisatsioonikultuurile. Samas säilitame põhiosa originaalkujul, mis tagab meetodi teaduspõhisuse. Kui vähegi võimalik, püüame kasutada identseid küsimustikke kõikides organisatsiooni osakondades, mis lubab meil tulemusi võrrelda ja pakkuda sellega koostööst laiemat ülevaadet. Et tulemusi põhjalikult lahti mõtestada ja käivitada soovitud muutused, pakume koostöö arendamiseks oma tuge jätkutegevuste (konsultatsioon, juhtide töötoad, meeskonna coaching) näol.

Kokkuvõtteks meie visioonist, et parandada koostööd organisatsiooni sees, saab välja tuua kolm võtmekohta:

  • koostööd soosiv keskkond ei teki alati iseenesest – selleks tuleb vaeva näha;
  • kaardistage hetkeolukord küsimustiku abil, mis võimaldab põhjalikku introspektiivset analüüsi;
  • kavandage jätkutegevused vajalike muutuste elluviimiseks.