fbpx

Kuidas toetada tegevuskavade elluviimist?

Kõik blogipostitused

Töötajate ja juhtide tulemuslik kaasamine 

Oleme viimastel aastatel läbi viinud palju meeskonna coaching’ul ja väärtustaval lähenemisel (Appreciative Inquiry) põhinevaid töötubasid organisatsiooni terviseuuringu tulemustega edasi töötamiseks. Nii väiksemate tiimide, suuremate osakondade, tippjuhtkondade kui ka laiendatud juhtkondadega. Samuti koolitanud juhte ise töötubasid modereerima.

Töötoa tulemusena valmivad tegevuskavad kõige olulisemate arengueesmärkide elluviimiseks. Iga meeskonnaga keskendume eeskätt tegevustele, mida on võimalik osakonnasiseselt ellu viia. Lisaks pannakse vajadusel kirja ettepanekud teistele osakondadele koostöö edendamiseks ja vajadusel ka ettepanekud juhtkonnale. Läbi mõeldakse ka mõõdikud, mille järgi edenemist hinnata – ehkki alati pole neid sugugi lihtne määratleda.

Kuidas plaanid ellu viiakse?

Plaanide elluviimisel on oluline roll meeskonna juhil.

  • Soovitame seada arengueesmärgid ja tegevuskavad tööruumides nähtavale kohale. Selleks võib kasutada töötoas koostatud materjale või kujundada eraldi plakati.
  • Teiseks leppida kokku regulaarne tegevuskava edenemise ülevaatuse aeg ja formaat. Kogu organisatsiooni tegevuskava üle vaatamiseks võib sobida kvartaalne infotund. Meeskonna käitumismustrite nügimisega seotud eesmärke tasuks aga üle vaadata igal nädalal, hiljem igakuiselt.
  • Kolmandaks on oluline, et juht märkaks ja tunnustaks edusamme – see motiveerib edasi pingutama. Näiteks kui meeskonnas lepitakse kokku, et teretulnud on üksteiselt abi küsimine ja abi osutamine, siis tasub iganädalaselt küsida, milliseid häid kogemusi on olnud abi küsimise ja osutamisega ja seda tunnustada.
  • Neljandaks tasub siduda edusamme ja eesmärke regulaarselt uuringu tulemustega, eriti organisatsiooniüleses kommunikatsioonis. Näiteks: „Rahulolu-uuringust selgus, et kõige kriitilisemalt hinnati osakondade vahelist koostööd. Osakond x ja y leppisid kokku täpsemas rollijaotuses ja esimeses kvartalis on laekunud vähem kaebusi koostöö osas, samuti on jooksvate tehniliste probleemide lahendamine muutunud kiiremaks.“
  • Viiendaks – kordusuuring, et hinnata muutusi.

Täname oma kliente organisatsioonide arendamise valdkonnas 2022: Bauroc, Eesti Raudtee, Eesti Töötukassa, Elron, Keskkonnaamet, Maru Ehitus, RIKS, Sotsiaalministeerium, SMIT, Viimsi Vallavalitsus.