fbpx

Pulsiuuring või organisatsiooniuuring – kumba valida?

Kõik blogipostitused

Meie käest küsitakse aina enam nõu pulsiuuringute läbiviimise kohta, kuna nad on muutunud trendikaks. Vaatamata sellele, et viimaste aastate jooksul on pulsiuuringud saanud tähelepanu ja muutunud aina populaarsemaks, jääb küsimus – kas nad ikka teevad seda, mida me soovime?

Pulsiuuring

Pulsiuuring lubab tööandjal koguda kiiresti andmeid töötajate pühendumuse kohta, ilma, et töötajad peaksid panustama liigselt aega mahuka küsimustiku täitmisele või juhid tulemuste lahtimõtestamisele. Oma piiratuse tõttu hõlmab pulsiuuring tavaliselt vaid väikest teemade hulka piiratud töötajate valimiga. See võib aga viia eksliku informatsioonini ja liigkiire otsustamiseni  negatiivse tagasiside põhjal.

Organisatsiooniuuring

Üleorganisatsiooniline uuring, nagu Tripodi poolt pakutav organisatsiooni terviseuuring, annab aga suuremast aja- ja rahakulust olenemata palju põhjalikuma vaate organisatsiooni tugevustele ja arenguvajadustele. Teaduskirjandusel põhinev konkreetne küsimustik võimaldab võrdlust aastast aastasse, samuti selgitada välja organisatsiooni arenguvajaduste ning tugevuste seoseid ja põhjuseid.

Erinevalt traditsioonilisest töötajate rahulolu uuringust võimaldab organisatsiooni terviseuuring koguda ka kvalitatiivseid andmeid, mis aitavad mõista, kuidas töötajad saaksid ise panustada organisatsiooni tõhususe tõstmisse ja koostöö parandamisse ning tuua esile olulisemaid võtmetegureid juhtimis- ja organisatsioonikultuuri arendamiseks.

Kõike kokku võttes usume Tripodis, et kui teha ühel aastal põhjalikum organisatsiooniuuring ning järgneval ainult jätkutegevuste mõju kontrolliv uuring, on võimalik saavutada palju põhjalikum ülevaade organisatsiooni arengust kui seda võimaldavad sagedased pulsiuuringud.

Küsi uuringu pakkumist:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.