fbpx

Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring

Kõik blogipostitused

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.

  1.  1. Eeltöö ja kommunikatsioon

Sea kindlad eesmärgid: enne küsitluse alustamist on oluline seada selged eesmärgid. Milliseid konkreetseid töötajakogemuse aspekte soovid hinnata? Olgu selleks töö- ja eraelu tasakaal, tööga rahulolu, juhtimine või suhtlemine – keskendunud lähenemine annab paremini rakendatavaid tulemusi. Tripodi kogenud konsultantide meeskond on valmis aitama nende eesmärkide seadmisel.

Küsi õigeid küsimusi: tihti on raske otsustada, kuidas või mida küsida, kuna küsimise viise on palju. Tripodi organisatsiooni terviseuuring hõlmab endas väited ja küsimusi, mis on teaduslikult valideeritud. Teisisõnu saame kindlalt väita, et saame tagasisidet täpselt sellele, mida vastajatelt küsisime. Tripodi väidetepagas on väga põhjalik ning keeleliselt paindlik, mistõttu saame alati leida õige väite ning sõnastada selle viisil, mis on sobilik just Sinu organisatsioonile.

Vastajate meelestamine: edukaks uuringuks on vaja koguda tagasisidet võimalikult suurelt hulgalt organisatsiooni töötajatest.  Paraku ei ole töötajate meelestatus uuringute osas alati kõige avatum, mistõttu oleme Tripodis pannud väga suurt rõhku kommunikatsioonitegevustele. Tutvustades organisatsiooni terviseuuringut omalt poolt, saame lühikese esitlusega leevendada vastajate kahtluseid, vastata tekkinud küsimustele ning näidata protsessi läbipaistvust ja turvalisust.

  1. 2. Küsitluse läbiviimine

Konfidentsiaalsus ja uuringu turvalisus: vastajate konfidentsiaalsus ja uuringu üldine turvalisus on meie jaoks kõige tähtsamad. Konfidentsiaalsuse tagamiseks ei vaatle me kunagi tulemusi gruppides, kus on vähem kui 5 inimest – seda mainime ka kõigile töötajatele. Tripodi küsitlussüsteem asub meie oma serverites, mitte pilvepõhiselt, mistõttu saame kindlustada, et üksikvastused jõuavad vaid meieni.

Hoiame näppu pulsil: küsitlusperioodi jooksul saadame meeldetuletusi kõigile vastajatele, kes veel vastanud ei ole. Meie küsitlussüsteem lubab ka meie kliendil jälgida oma organisatsiooni vastamismäära reaalajas, mis võimaldab organisatsioonisisest kommunikatsiooni suunata täpselt sinna, kuhu vaja.

3. Analüüsid ja raportid

Kiire ja kindel andmete analüüsimine: Tripodi täisautomaatne süsteem lubab meil läbi viia analüüsid samal hetkel, kui andmed meieni jõuavad – see tähendab koheseid tulemusi. Meie süsteem on testitud päris organisatsioonide uuringutel ning võime kinnitada tulemuste õigsust.

Lihtsasti loetavad raportid: raporti sisu on sama oluline kui selle mõistetavus, mistõttu oleme oma klientidega ning koostööpartneritega täiendanud neid. Kuvame ainult selliseid jooniseid ja tabeleid, mis on sisukad, loogilised ja edastavad maksimaalselt palju väärtuslikku informatsiooni.

Analüüsime ka kommentaare: tulemuste tõlgendamisel on oluline mitte piirduda ainult numbriliste andmetega, kuna need ei selgita alati kogu pilti. Tripodi konsultandid analüüsivad oskuslikult ka vastajate jäetud kommentaare, mis lubavad neil täiendada numbrilisi hinnanguid.

4. Tulemuste esitlus

Põhjalik esitlus juhtkonnale ja projektitiimile: et anda kogu organisatsioonis toimuvast parim ülevaade, viivad Tripodi konsultandid läbi põhjaliku esitluse juhtkonnale ja/või projektitiimile. Selle esitluse jooksul uurime süvitsi peamisi tugevusi ja arenguvajadusi ning täiendame antud hinnanguid kommentaaridest leituga.

Kokkuvõtlik esitlus kõigile töötajatele: tulemustest ei ole huvitatud ainult juhtkond, vaid kõik organisatsiooni töötajad. Tripodis väärtustame seda, et kõik uuringus osalenud – olenemate nende ametikohast – saaksid teada uuringu peamistest tulemustest. Seetõttu esitleme pooletunnise esitlusega kokkuvõtlikult tulemusi, et kõik töötajad tunneksid end kaasatuna lõpuni välja.

5. Arendustegevused tulemuste põhjal

Töö raportitega: igale juhile, kelle meeskonnas või osakonnas on vähemalt 5 vastanut, on ettenähtud raport tema tulemuste kohta. Ehkki raportid on loogiliselt ülesehitatud ja lihtsalt loetavad, võib juhtidel tekkida küsimusi. Tripodi konsultandid on alati valmis nendele küsimustele vastama ka pärast uuringu lõppemist, kuna peame väga oluliseks, et tulemustega edasi tegeletaks.

Coach’ide ja koolitajate tugi: mõistame, et mõningad tegevused ja protsessid ei ole alati nii lihtsad, et neid saaks ühe kirja või telefonikõnega lahendada, mistõttu pakume ka meie suurepäraste coach’ide ja koolitajate tuge. Olgu see arengukava koostamine kogu organisatsioonile, arengueesmärkide seadmine osakondades või ühe konkreetse meeskonna aitamine – meie coach’ide kompetents katab neid kõiki.

Kokkuvõte

Töötajate kogemuse hindamisele keskendunud organisatsiooni terviseuuringu läbiviimine on võimas vahend tööga rahulolu, tootlikkuse ja üldise organisatsiooni tervise parandamiseks. Süstemaatiliselt küsitlusprotsessile lähenedes, andmeid usinalt analüüsides ja tulemustest lähtuvalt sisukalt tegutsedes saavad organisatsioonid luua kaasahaaravama ja edukama töökeskkonna. Tuleks kindlasti meeles pidada ka, et töötajate kogemused on pidev teekond ja uuringust saadud arusaamad peaksid suunama organisatsiooni pidevat arengut, et edendada töökohta, mida töötajad tõeliselt väärtustavad ja hindavad.