fbpx

Tripod toetab Tartu Ülikooli tippjuhtide tööalast arengut

Kõik blogipostitused

Tartu Ülikoolis kogutakse esmakordselt 360-kraadi tagasisidet tippjuhtidele. Tripodil on rõõm selles osaleda oma uuringute ja coachide meeskonnaga. 360-kraadi tagasisids kogume iga juhi kohta tagasisidet tema juhilt, kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, välistelt partneritelt ja ka juhilt endalt – kokku umbes 15 inimeselt. Toetame ülikooli sisekommunikatsioonis, juhendades vastajaid võimalikult sisukat tagasisidet andma.

 

Tartu Ülikoolis saavad 360-kraadi tagasisidet 69 võtmepositsioonil töötavat tippjuhti, kelle kohta kogutakse arengut toetavat tagasisidet ülikooli juhtidele kohandatud küsimustiku alusel. Tagasiside raportiga tutvumisele järgneb 90-minutiline coaching’u sessioon kogenud coach’iga, mille eesmärgiks on juhl isiklike ja tööalaste arengueesmärkide sõnastamine ja vajalike tegevussammude määratlemine.

 

Juhtidel on võimalik soovi korral jätkata coaching’uga arengueesmärkide elluviimiseks.