fbpx

Uus küsitlussüsteem – tulemused reaalajas

Kõik blogipostitused
Tripodi uuringu tulemused minutiga kätte!

Uuringud on organisatsioonide arengu seisukohast üheks äärmiselt oluliseks tööriistaks, et mõista, kus paiknevad organisatsiooni peamised tugevused ning arenguvajadused. Tagasiside kogumine kõikidelt oma töötajatelt annab asendamatut sisendit juhtidele oma organisatsiooni teadlikuks ja sihipäraseks juhtimiseks. Paraku kaasneb mahukate uuringute läbiviimisega tihtipeale ka ebameeldiv osa, milleks on koostööpartnerilt tulemuste ootamine pärast küsitlusperioodi lõppu.

Tripodil on 15 aastat organisatsiooniuuringute kogemust ning selle jooksul oleme täheldanud, et tulemuste ootamise perioodi pikenedes langeb organisatsiooni juhtide motivatsioon nendega tegeleda – rauda tuleb taguda kuni see on veel kuum! Kõige halvem variant organisatsiooni jaoks on see, kui uuringusse panustatud mitmekümne töötunni järgselt lähevad saadud raportid lihtsalt sahtlisse. Pikk ooteperiood aga kahjuks soodustab sellist käitumist, kuna juhtide tihedalt täidetud töölauale ilmuvad järjest uued väljakutsed ning ülesanded, mistõttu “vanad” asjad kipuvad oma prioriteetsust kaotama.

Klientide vajadustele tuginedes arendasime uue süsteemi, kust on võimalik pärast uuringu läbiviimist tulemused saada kätte minutitega! Meie teada on tegu ainulaadse lahendusega Eestis, kus kliendil on võimalik siseneda läbi veebipõhise iseteeninduskeskkonna ning pääseda oma organisatsiooni tulemustele ligi praktiliselt kohe pärast uuringu lõppemist. Tripodi automaatne süsteem teostab analüüse jooksvalt, mis tähendab, et samal hetkel, kui andmekogumine on lõppenud on analüüsid juba tehtud ning tulemusi on võimalik vaadelda koheselt!

Mis aga sellest organisatsioonide juhtidele täpsemalt kasu on?

  • Kohene juurdepääs uuringutulemustele võimaldab kiiresti tuvastada esilekerkivaid suundumusi ja mustreid. Reaalajas andmeid analüüsides saavad organisatsioonid lahendada kiirelt kerkinud probleeme, mis aitab säilitada tugevusi ja edendada konkurentsieeliseid. Tripodi süsteem minimeerib riski teha otsuseid aegunud või mittetäielike andmete põhjal.
  • Kiire juurdepääs uuringu tulemustele võimaldab organisatsioonidel oma ressursse tõhusamalt jaotada. See toob kaasa parema tulemuslikkuse ning vähendatud ajakulu organisatsiooni protsessides, osakondades ja algatustes.
  • Reaalajas küsitlustulemuste saamine hõlbustavad koostööd. Osakonnad ja meeskonnad saavad juurdepääsu tulemustele üheaegselt, mis võimaldab tuvastada tugevused ja arenguvõimalused. Kommentaaridest ja meeskondlikest aruteludest selgub, milliste osakondadega koostöö hästi laabub ja millistega võiks see olla veel parem – see annab võimaluse planeerida koostööpäevi ja lahendada keerukamaid koostööväljakutseid.
  • Töötajad hindavad õigeaegset tagasisidet. Tripodi uus süsteem võimaldab uuringutulemusi töötajatega kiiresti jagada. See suurendab töötajate läbipaistvuse, kaasatuse ja mõjuvõimu tunnet, mis viib parema tulemuslikkuse ja pühendumuse määrani.

Kokkuvõttes annab küsitluse tulemuste kiire kättesaamine organisatsioonidele eelise kiire reageerimise, tõhusa ressursside jaotamise, töötajate suurema kaasatuse, andmepõhise koostöö ja varajase trendide tuvastamiseks.

Tasuta konsultatsiooniks võta ühendust