fbpx

Büroojuht

Sandra Pastarus

Ootame oma tiimi innukat BÜROOJUHTI

Büroojuhina on Sinu vastutusalaks:

⚡️ uue dokumendihaldussüsteemi loomine ja juurutamine;
⚡️ sisekommunikatsiooni korraldamine ning töötajate igapäevane toetamine;
⚡️ kontori korrashoiu tagamine, sh büroo jaoks vajaliku kauba tellimine;
⚡️ tegevjuhi assisteerimine;
⚡️ igapäevased asjaajamised organisatsiooni sujuva töö tagamiseks;
⚡️ ühisürituste planeerimine;
⚡️ personaliosakonna liikmena personalivaldkonna arendustegevustesse panustamine.

Kas see oled Sina? 🤩

VASTUTUSTUNDLIKKUS, LIHTSUS, ETTEVÕTLIKKUS, TERVIKLIKKUS –
kui need väärtused haakuvad Sinu omadega!

⚡️ Kasuks tuleb eelnev töökogemus assistendi, sekretäri või büroojuhina.

Pakume Sulle missiooniga tööd, kus saad iga päev anda panuse vastutustundlikku elustiili. Toetame Sind koolitustega ja pakume sisemisi karjäärivõimalusi. Sind ümbritseb inspireeriv ja toetav keskkond, mis on arengule suunatud. Saad olla peresõbralikus ja keskkonnahoidlikkus ettevõttes, kus hea energia tagamiseks pakume Sulle 35 päeva puhkust aastas, sporditoetust, tervisekontrolli ja palju muud põnevat veel.

👉 Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos märksõnaga „büroojuht“ hiljemalt 05.06.2022 aadressil või kandideeri alloleva nupukese kaudu.

👉 Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani (tel. 5454 8633).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/.

Värbamisspetsialist

Sandra Pastarus

Reitan Convenience Eesti personaliosakond uueneb!
Hüppa pardale ja arene koos ühe suurima mugavuskaubanduse äriga Euroopas!

Oled aktiivne ja lahendustele orienteeritud VÄRBAMISSPETSIALIST?

Värbamisspetsialistina annad oma panuse sellesse, et ettevõttes saaksid õiged inimesed kokku õigete ametikohtadega. Kujundad tööandja brändi ja viid ellu värbamisstrateegia. Oled oluline koostööpartner kõikide kaubamärkide osakondade juhtidele ja frantsiisivõtjatele.

Kas see oled Sina?

 • Sul on värbamise kogemus, tunned hästi nüüdisaegseid värbamistavasid ja vahendeid ning oskad neid efektiivselt rakendada.
 • Lisaks eesti keelele oskad suhtlustasandil inglise ja vene keelt.
 • Mõtled kastist välja, planeerid osavalt oma aega ja oled veenev suhtleja. Sulle meeldib töötada dünaamilises keskkonnas, naudid koostööd erinevate inimestega ja arengut.

Pakume Sulle võimalust oma valdkonnas mitmekülgselt panustada ning areneda koos ettevõttega. Sellel teel ootavad Sind toetavad kolleegid, tugev organisatsioonkultuur, nüüdisaegsed töötingimused koos paindliku töökorraldusega. Hoolime Sinu tervisest, toetame enesearengut, märkame ja tunnustame. Meie kontor asub Tallinnas Ülemiste Citys.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos märksõnaga (positsiooni nimi) hiljemalt 23.05.2022 aadressil või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastavad Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani (tel 5454 8633).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/.

Palgaarvestaja

Sandra Pastarus

Reitan Convenience Eesti personaliosakond uueneb!
Hüppa pardale ja arene koos ühe suurima mugavuskaubanduse äriga Euroopas!

Oled asjatundlik PALGAARVESTAJA?

Palgaarvestajana tagad pühendunud meeskonnaliikmete korrektse palga- ja tööjõumaksude arvestuse ning vajaliku raporteerimise. Oled tasuvaldkonna ekspert, kes on hea koostööpartner frantsiisiettevõtjatele ning panustad ka töösuhete valdkonda ja ad hoc aruandlusse.

Kas see oled Sina?

 • Sul on palgaarvestuse töökogemus ning head teadmised valdkonna regulatsioonidest ja tööõigusest.
 • Tunned väga hästi MS Office’i programme, sh Excelit.
 • Lisaks eesti keelele oskad suhtlustasandil inglise ja vene keelt.
 • Oled täpne ja kohusetundlik ning oskad planeerida oma aega. Oled uudishimulik ja avatud koostööpartner.

Pakume Sulle võimalust oma valdkonnas mitmekülgselt panustada ning areneda koos ettevõttega. Sellel teel ootavad Sind toetavad kolleegid, tugev organisatsioonkultuur, nüüdisaegsed töötingimused koos paindliku töökorraldusega. Hoolime Sinu tervisest, toetame enesearengut, märkame ja tunnustame. Meie kontor asub Tallinnas Ülemiste Citys.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos märksõnaga (positsiooni nimi) hiljemalt 23.05.2022 aadressil või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastavad Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani (tel 5454 8633).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/.

Personalijuht

Kristiina Koppel

Tahaksid oma järgmise sammu astuda koos ettevõttega,
mis on kõike muud kui tavapärane?

Hüppa pardale ja
arene koos ühe suurima mugavuskaubanduse äriga Euroopas!

Oled kogemusega PERSONALIJUHT?

Personalijuhina toetad kolme kaubamärgi meeskondi valdkonna strateegilise ja operatiivjuhina ning aitad juhtkonna liikmena kaasa ettevõtte unistuste elluviimisele. Oled viieliikmelise spetsialistide meeskonna mentor ja inspireerija. Väärtuspõhises, kestliku mõtteviisiga ja vahetus juhtimiskultuuris on Sul võimalus toetada erinevate valdkondade juhte ning teha koostööd professionaalidega Eestist, Baltikumist ja Põhjamaadest. Sul on võimalus teha personalistrateegia restart ja valdkonna arengusse oluliselt panustada.

Kas see oled Sina?

 • Sul on kõrgharidus ning vähemalt viieaastane personalijuhi töökogemus strateegilises rollis ja dünaamilises keskkonnas.
 • Sind kõnetab personalistrateegia loomine, protsesside arendamine ja töö inimestega.
 • Lisaks eesti keelele valdad rahvusvaheliseks suhtluseks väga heal tasemel inglise keelt.
 • Näed võimalusi ja pakud lahendusi. Sind sütitavad väljakutsed! Oled kiire reageerimisvõimega ning koostööle orienteeritud partner.

Pakume Sulle laiahaardelist personalivaldkonna eestvedaja rolli, kus Sul on võimalus mitmekülgselt panustada ning areneda koos ettevõttega. Hoiame asju lihtsatena ja kohandame oma tegevusi tulevikuga sobivaks. Sellel teel ootavad Sind toetavad kolleegid, tugev organisatsioonkultuur, nüüdisaegsed töötingimused koos paindliku töökorraldusega. Hoolime Sinu tervisest, toetame enesearengut, märkame ja tunnustame. Meie kontor asub Tallinnas Ülemiste Citys.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d märksõnaga „personalijuht“ hiljemalt 22.05.2022 aadressil  või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Anni Paves (tel 5787 1713).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/.

Pearaamatupidaja

Kristiina Koppel

Ootame oma meeskonda asjatundlikku

PEARAAMATUPIDAJAT

Pearaamatupidaja korraldab ja teostab kontserni ettevõtete raamatupidamist ning seisab hea arvestusperioodi sulgemise eest. Sinu ülesandeks on kannete tegemine ja maksuarvestus, Sa koostad kuu- ja aastaaruanded ning konsolideerid grupi tulemused. Teed tihedat koostööd juhtkonnaga ja halduritega neid igakülgselt toetades, nõustades ning tehes erinevaid analüüse ja kokkuvõtteid. Sul on võimalus panustada ettevõtte arengusse.

Kas see oled Sina?

 • Sul on vähemalt viieaastane mitmekülgne töökogemus raamatupidamises. Directo kasutamise kogemus ning töökogemus auditeerimises või kinnisvara valdkonnas annab eelise.
 • Sul on erialane kõrgharidus ning Sa tunned hästi kohalikke valdkonna regulatsioone.
 • Lisaks eesti keelele oskad heal tasemel ka inglise keelt. Vene keele oskus tuleb kasuks.
 • Oled oma töös süsteemne ja iseseisev ning Sul on hea analüüsivõime.

Pakume Sulle mitmekülgset rolli arenevas, stabiilses ja usaldusväärses ettevõttes. Meie juures ootab Sind professionaalne, nooruslik ja toetav meeskond, ühised ettevõtmised ja tööd väärtustav tasu. Toetame Sinu arengut ning sportlikku eluviisi. Meie kontor asub Tallinnas Mustamäel, rakendame ka kodukontorit.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d hiljemalt 10.05.2022 aadressil  või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Anni Paves (tel 5787 1713).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/.

Tootmise planeerija

Meriliis Tõnisson

Printall ootab oma tiimi tegusat

TOOTMISE PLANEERIJAT

Peamised tööülesanded:

 • toodete valmistamise protsessi planeerimine ja juhtimine;
 • kliendi soove arvestava toote valmimise tagamine;
 • tootmisplaanide koostamine, analüüsimine ning parendamine;
 • tootmis- ja müügiosakonna vahelise sujuva infovahetuse korraldamine;
 • uute töötajate väljaõppes osalemine.

Sul on:

 • varasem kogemus tootmisettevõttes, ideaalis tootmise planeerimise või juhtimise valdkonnas;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • hea analüütilise mõtlemise oskus;
 • harjumuseks probleemide asemel lahendusi leida;
 • heal tasemel eesti ja vene keele oskus, inglise keel tuleb kasuks.

Pakume Sulle keskkonnateadlikku, hoolivat ja väärikat ettevõtet, stabiilset ja põnevat tööd, head seltskonda ning oma ala spetsialiste kolleegideks. Tööle väärilist tasu, mitmesuguseid peretoetusi, ühisüritusi, koolitus- ja arenemisvõimalusi, lisakindlustust. Ettevõttel on kohapeal oma söökla.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d märksõnaga “tootmise planeerija” hiljemalt 08.05.2022 või kandideeri alloleva nupu kaudu. Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant, Grete Pikani 5454 8633.

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad: https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/

Personali- ja kvaliteedispetsialist

Meriliis Tõnisson

Ootame oma tiimi innukat

PERSONALI- JA KVALITEEDISPETSIALISTI

Peamised tööülesanded:

⚡️ ettevõtte personalivaldkonna eestvedamine ja selle arendamine;

⚡️ värbamisprotsessi ja sisseelamisprogrammi kujundamine ning juhtimine, sh tööd rahvusvaheliste kolleegidega Lätist ja Leedust;

⚡️ ettevõttesiseste ja -üleste protsesside projektijuhtimine, koordineerimine ning juurutamine;

⚡️ organisatsiooni sisemise kasvu saavutamise toetamine ja selleks vajalike tegevuste elluviimine. 

Pakume Sulle:

⚡️ vaheldusrikast ja põnevat tööd täiesti uuel ametikohal;

⚡️ väikest ja kokkuhoidvat tiimi toetavate kolleegidega ning lõbusaid ühisüritusi; 

⚡️ enesetäiendus- ja terviseedendamise valikuid;

⚡️ võimalust kujundada oma töökohta ning arendada vastutusvaldkonda ettevõtte siseselt;

⚡️ kaasatust ettevõtte arengusse ja käed-külge töökultuuri.

Vajalik eelnev töökogemus personalivaldkonnas. Kasuks tuleb kokkupuude projektijuhtimise, protsesside koordineerimise ja/või juurutamisega. 

👉 Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d märksõnaga “personali- ja kvaliteedispetsialist” hiljemalt 08.05.2022 või kandideeri alloleva nupukese kaudu.

👉 Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani, +372 5454 8633.

CUSTOMER ANALYTICS MANAGER

Meriliis Tõnisson

We are looking for
CUSTOMER ANALYTICS MANAGER

As a Customer Analytics Manager, you will be an essential part of the Digital Sales Team, helping to create and implement digital marketing strategies to drive sales on If Baltic websites.

We will trust you with:

 • Deep data analyses about traffic and customer behavior on our Baltic websites;
 • Google Analytics setup for full customer journey tracking in web page (including ad-hoc events, bug fixing, and other related tasks);
 • Google Tag Manager setup and development (including custom HTML tags);
 • Data layer management, specifying needs for IT development;
 • Google Optimize A/B testing, generating hypotheses, setting up tests, analyzing and reporting results for future improvements in digital sales strategy;
 • Diving into cookie-less world and other data collection topics in the future.

To take this role:

 • You have solid knowledge and at least 2 years of experience working with above mentioned digital marketing tools;
 • You easily collect and find different data about customer behavior on websites, you know how to get and read Google Analytics data the best;
 • You can find and fix related issues to tracking, e.g., URLs, events, goals, calculations, form submits, purchases, e-commerce events, channel grouping, dimensions setup, filtering and segmenting audiences;
 • You understand GDPR’s impact on data collection and are interested in cookie-less world topics, e.g., server-side tracking implementation in GA and GTM;
 • You are fluent in English language, as we really work in Baltic teams.

Our promise to you:
You will work with professional teams within Baltic level. We will grant you the opportunity to apply your advanced analytics knowledge and experience to make a visible impact on customer experience and digital sales on our web pages. Good work-life balance and supportive environment, additional 7-day winter vacation, and health insurance plus working in hybrid conditions.

To apply please send your CV to by the 8th of May 2022.

Recruitment is organized by Tripod. If you have any questions, please contact +372 5454 8633 / Grete Pikani, Recruitment Consultant.

Lao ja logistika arendusjuht

Kristiina Koppel

Tule ja vii üha kasvavas äris lao- ja logistikaprotsessid uuele tasemele!

Lao ja logistika arendusjuht tagab lao jätkusuutliku ja efektiivse toimimise ning arendab järjepidevalt logistikaprotsesse. Sul on võimalus korraldada lao igapäevatööd, toetades ja arendades 10+ liikmelist laomeeskonda ja tagada turvaline töökeskkond oma vastutusalal. Sinu tööriistadeks on eelarve ja tulemusmõõdikute süsteem, mida jätkuvalt arendad. Ärivajadusi arvestades planeerid investeeringud ja osaled Anora grupi logistikaprojektides. Teed koostööd kontserni logistika juhtrühmaga, Sinu otsene juht on operatsioonide direktor Eestis.

Kas see oled Sina?

 • Sul on majandus- või logistikaalane vm toetav kõrgharidus ning vähemalt kolmeaastane edukas lao juhtimise ning arendamise kogemus. Logistika juhtimise, ERP-süsteemide juhtivkasutaja, protsesside automatiseerimise või digitaliseerimise alaste projektide eestvedamise ning FMCG-sektoris töötamise kogemus annavad lisaväärtuse.
 • Oled inimeste juhtimise kogemusega eestvedaja ja meeskonnamängija, kelle jaoks on olulised nii tulemused kui ka head kliendisuhted. Oled proaktiivne ja soovid järjepidevalt muuta oma valdkonda muudatuste oskusliku juhtimise teel paremaks.
 • Lisaks eesti keelele valdad väga heal tasemel inglise keelt, kasuks tuleb vene ja soome keele oskus.

Pakume Sulle mitmekülgset valdkonna juhtimise ja arendamise rolli rahvusvahelises ettevõttes, kus Sul on võimalus areneda koos ettevõttega uuele tasemele. Anora grupis ootab Sind põhjamaise töökultuuriga sõbralik keskkond ja toetav meeskond, kestlik mõtteviis koos jätkusuutlike arendustegevustega, rahvusvahelised kogemused, motiveeriv töötasu ja paindlik tööaeg. Anname Sinu kasutusse ametiauto, Sinu töökoht asub Harku vallas (Tabasalu lähedal).

Kandideerimiseks ootame Sinu CVd hiljemalt 24.04.2022 aadressile või kandideeri alloleva nupu kaudu. Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi konsultant Anni Paves (tel 5787 1713).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/

Kliendisuhete juht

Meriliis Tõnisson

Otsime julget ja sihikindlat
KLIENDISUHETE JUHTI,

kes oleks valmis haldama koos meeskonnaga väljakutseid pakkuvat kliendiportfelli, pakkudes parimaid lao- ja transpordilahendusi, et aidata klientide äril kasvada.

Peamised tööülesanded:

 • olemasolevate kliendisuhete hoidmine ning uute loomine;
 • hinnakujunduse juhtimine ja klientidele kommunikeerimine;
 • sujuvate teenuste toimimise tagamine ja lähtuvalt sellest vajalike spetsialistide kaasamine;
 • klientidele pakutavate tarnelahenduste väljatöötamises osalemine;
 • majasiseste protsesside arendamine ning müügiosakonna juhtimine, nõustamine ja motiveerimine.

Sul on eeldused saada heaks KLIENDISUHETE JUHIKS, kui:

 • Sul on eelnev kogemus suurklientide haldamisel, eelkõige tööstus- ja/või tootmisvaldkonnas;
 • Sul on suurepärased suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
 • Sa oled analüütilise, ärile toetuva ja andmeanalüüsi väärtustava mõtteviisiga;
 • Sulle on MS Office programmid tuttavad tööriistad;
 • Sul on baasteadmised logistikavaldkonnast ning Sulle pakub tehnoloogia huvi;
 • Sa valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt, vene keel tuleb kasuks.

Pakume huvitavat tööd ainulaadses valdkonnas, põhjalikku sisseelamisprogrammi, toetavat meeskonda, stabiilset sektorit ja ettevõtet ning tööle väärilist tasu. Lisaks sporditoetust, kütusekompensatsiooni ning kodukontori võimalust.

Kandideerimiseks saada oma CV märksõnaga „kliendisuhete juht“ hiljemalt 17.04.2022 või kasuta allolevat nuppu. Otsinguga seotud küsimustele vastab meeleldi Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani +372 5454 8633.

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/