fbpx

Õigusvaldkonna juht

Klarika

Ootame meeskonnaga liituma laia silmaringiga, kogenud ja professionaalset ÕIGUSVALDKONNA JUHTI/HEAD OF LEGAL, kelle vastutusvaldkonda kuulub meeskonna juriidiline nõustamine erinevate põhitegevusvaldkondade raames, õigusvaldkonna arendamine ning majasisese kompetentsikasvu toetamine.

Otsime magistrikraadiga, vähemalt viieaastase kogemusega, eesti keelele lisaks inglise keelt vabalt valdavat iseseisva valdkonna eest vastutavat kogemusega õigusala asjatundjat, keda iseloomustab pidev soov õppida ja areneda koos ettevõttega. Kasuks tuleb vene keele oskus.

Ootame meeskonnaga liituma meie ühiseid väärtusi jagavat uut kaaslast, kellega koos saaksime üheskoos anda panuse ettevõtte jätkusuutlikku kasvu. Tule ja kirjuta meiega oma Elu Lugu.

Kandideerimiseks palun saada oma elulookirjeldus ja sooviavaldus hiljemalt 31.10.2021 märksõnaga „Kaamos HoL“ või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Värbamist korraldab Tripod. Rohkem infot annab värbamisjuht Elis Luite 

Finantsjuht/Juhatuse liige

Klarika

Ootame meeskonnaga liituma oma ala tipptegijana juba tulemusi näidanud FINANTSJUHTI/JUHATUSE LIIGET, kellega üheskoos tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv ning kelle juhtida on juhtimisarvestuse ja raamatupidamise valdkonnad.

Otsime võimekat, kogenud, aktiivset ja analüütilise mõttelaadi ning tööriistapagasiga meeskonnaliiget, kes valdab lisaks eesti ja inglise keelele ka väga heal tasemel vene keelt.

Ootame meeskonnaga liituma meie ühiseid väärtusi jagavat uut kaaslast, kellega koos saaksime üheskoos anda panuse ettevõtte jätkusuutlikku kasvu. Tule ja kirjuta meiega oma Elu Lugu.

Kandideerimiseks palun saada oma elulookirjeldus ja sooviavaldus hiljemalt 31.10.2021 märksõnaga „Kaamos CFO“  või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Värbamist korraldab Tripod. Rohkem infot annab värbamisjuht Elis Luite

Õigusvaldkonna juht/ Head of Legal

leiu

Ettevõtte kogenud ja professionaalne meeskond ootab endaga liituma

õigusvaldkonna juhti/Head of Legal,

kelle vastustusvaldkonda kuuluvad küsimused erinevad ekspertteemad õigusvaldkonnast alates planeeringutest kuni ehitus- ja müügilepinguteni. Lisaks börsi ning reglemendiga seonduvad küsimused ning igapäevane tugi ja nõustamine nii lepingute sõlmimisel kui meeskonnaliikmete nõustamisel.

Ootame Sind oma meeskonnaga liituma erialseks eneseteostuseks, kui omad juba kogemust ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas. Kasuks tuleb kogemus börsiettevõttes ja vajalik on inglise keele vaba valdamine nii kõnes kui kirjas.

Oled oma ala professionaal. Hindad usaldust ja meeskonnatööd ning Sulle on oluline areneda koos valdkonnaga.

Tule ka anna oma panus terviklike elukeskkondade arendamisse!

Saada oma CV ja kandideerimissoov 28. oktoobiks aadressile  märksõnaga „Pro Kapital“ või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Täpsematele küsimustele vastab Leiu Verev,

Personalispetsialist

Erika

Otsime kogemusega ja arengule suunatud 

PERSONALISPETSIALISTI 

Personalispetsialistina haldad töösuhteid, töötajate andmeid ja personalivaldkonna raporteid ning toetad tehasetöötajate värbamist ja tööandja väärtuspakkumise arendamist. Sa oled palgaarvestusega seotud küsimuste kontaktisik ja protsessi haldaja. Toetad tehase juhte personalitöös kogu töötaja elutsükli vältel. Selles rollis raporteerid Sa personalipartnerile asukohaga Eestis ning oled osa Soome ja Baltikumi seitsmeliikmelisest personaliosakonnast.

Oled selles rollis edukas, kui:

  • Sul on (rakenduslik) kõrgharidus personalitöös või sellega seonduvas valdkonnas.
  • Sul on töökogemus personaliarvestuses ja -aruandluses (Taavi), (tootmis)töötajate värbamisel, teadmised personalitöö protsessidest, tööõigusest ja kokkupuude palgaarvestusega. Kasuks tuleb varasem kogemus rahvusvahelises keskkonnas suuremas organisatsioonis ja/või tootmisettevõttes.
  • Sa oskad lisaks eesti keelele hästi inglise keelt ning räägid suhtlustasemel vene keelt või oled valmis seda kiiresti arendama.
  • Sa oled hea suhtleja, süsteemne ja kirglik tegevuste koordineerimisel, oskad lahendada probleeme ja võtad initsiatiivi.

Mis Sind meie juures ootab?

Lantmännen Unibake professionaalses meeskonnas on Sul suurepärane võimalus töötada ja areneda põnevas ning rahvusvahelises keskkonnas, tehes koostööd meeskondadega tootmises ning kolleegidega personaliosakonnas. Toetame sportlikku eluviisi ja pakume imemaitsvaid pagaritooteid töökohal ja ka koju võtmiseks. Sinu töökohaks on meie tänapäevane Saue tehas Tallinna lähedal, paar päeva nädalas sobib hästi töötada ka kodukontoris.

 

Kandideerimiseks ootame Sinu CVd hiljemalt 24.10.2021 või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi konsultant Anni Paves (tel 5787 1713)

Personalispetsialist

Erika

Otsime asjatundlikku ja proaktiivset

PERSONALISPETSIALISTI

Tule ja aita luua, hoida ning arendada Leiburi meeskonda!

Personalispetsialist on personalijuhi parem käsi, kelle peamised ülesanded on töötajate värbamine, juhtide toetamine, töösuhete haldamine ning koolituste koordineerimine. Selles rollis osaled Sa ka tööandja brändi arendamises ning kohalikes ja rahvusvahelistes personaliprojektides. Töötajate heaolu ja sujuva töökorralduse tagamiseks hoolitsed ka meie kontori eest.

Kas see oled Sina?

  • Sul on töötajate värbamise ja töösuhete haldamise kogemus ning Sa soovid suures organisatsioonis mitmekülgselt personalitöösse panustada.
  • Oled vilunud kontoritarkvara kasutaja ning haarad lennult uusi digilahendusi.
  • Sa valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt ning räägid suhtlustasemel vene keelt.
  • Oled iseseisev ja aktiivne tegutseja ning julge suhtleja.
  • Näed probleemide asemel võimalusi, oskad seada prioriteete ning väärtustad kõrgel tasemel siseklienditeenindust. Soovid endast alati parima anda.

Tundub huvitav?

Meie pakume Sulle sisukaid ja põnevaid tööpäevi rahvusvahelises organisatsioonis. Sul on võimalus oma igapäevases rollis ise õppida ja areneda. Pakume Sulle erialakoolitusi, samuti lisapuhkust ja sporditoetust. Sind ootavad professionaalsed kolleegid ja toetav HR meeskond. Sinu töökoht asub Tallinnas Mustamäel, rakendame ka kaugtööd.

Kandideerimiseks ootame Sinu CVd hiljemalt 13.10.2021

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi konsultant Anni Paves (tel 5787 1713)

Tervise ja heaolu edendamise keskuse juht

Erika

Selleks, et muuta maailma tervise ja heaolu valdkondade arendamise teel, ootab TAI oma meeskonda Tervise ja Heaolu edenndamise keskuse juhti.

Tervise ja heaolu edendamise keskuses arendame ja viime ellu tervist edendavaid sekkumisi ja ennetustegevusi, teeme koostööd ja võimestame tervisedenduse spetsialiste ja võrgustikke, nõustame ja mõjutame tervisepoliitika kujundamist. Tegevused on suunatud kolme valdkonda: lapsed ja noored, paikkonnad ja töökohad ning pered ja vanemaharidus.

Sul on võimalus eest vedada ulatuslikke ja olulisi rahvatervishoiu teemasid. Koostööle ja lahendustele orienteeritud eestvedajana oled toeks kolmele valdkonnajuhile, kelle meeskondades töötab kokku üle 20 oma ala eksperdi. Meeskonnaga koos panustad Eesti inimeste tervise edendamisse ja elukvaliteedi parandamisse. Oled selles rollis visiooni ja strateegilise vaatega juht, kes seisab hea, et eesmärgid saavad täidetud, eelarve juhitud ning valdkondade sidusus ja koostöö oleks tõhus.

Kas see oled Sina?

Sa oled uuendusmeelne ja valdkonna kogemusega juht, kes lisaks erialasele kõrgharidusele täiendab end pidevalt ja hoiab kursis tulevikutrendidega. Oled edukalt juhtinud meeskonda, kus on ellu viidud esmapilgul võimatuna näivaid ideid ning oled inspireerinud oma teadmiste ja visiooniga erinevaid koostööpartnereid. Sa näed suurt pilti, oskad seada prioriteete ja hoida fookust. Valdad väga hästi eesti ja inglise keelt.

Pakume Sulle ainulaadset väljakutset, kus Sinu töö loob väärtust tervele ühiskonnale. Sind ootavad valdkonna tipptegijatest kolleegid, lai koostöövõrgustik ja tegutsemisvabadus koos eneseteostusvõimalusega. Sind ootab meie õdus kontor Tallinnas, paindlik töökorraldus ja kaugtöövõimalus, 35 kalendripäeva puhkust ning mitmed võimalused regulaarselt oma tervist edendada.

Tule ja panusta Eesti inimeste tervise ning heaolu arengusse!

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 28.09.2021

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Anni Paves 5787 1713