fbpx
Kõik Tripodi konkursid Tähtaeg: 09/01/2022

Arendusprojekti objektijuht

Pro Kapital Grupp on üks vanemaid ja suuremaid kinnisvaraarendajaid Baltikumis, kus arendatakse terveid piirkondi ühes ümbritseva taristu ja avaliku ruumiga parimates asukohtades Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Eesmärk on luua ajaloolist väärtustades parimat elukeskkonda.  Iga arendusprojekt on eriline – sellel on oma lugu, keskkond, milles see asub ja inimesed, kellele see arendus on mõeldud.

PRO KAPITAL KASVAB

Ettevõtte kogenud ja professionaalne meeskond ootab endaga liituma

ARENDUSPROJEKTI OBJEKTIJUHTI

Sinu ülesandeks on kinnisvaraobjektide ehitus- ja garantiiperioodi tegevuste korraldamine ning kontrollimine. Korraldad, koordineerid ja kontrollid arendusprojektide ehitustegevust. Tagad ehitusettevõtete ja projektide omanikfirmade omavahelise koostöö. Korraldad ehitushangete ja ehituslepingute sõlmimist, kontrollid lepingute täitmist. Organiseerid elamuprojektides klientidepoolsete aktsepteeritud muudatuste/täienduste sisseviimiseks vajalikku projektdokumentatsiooni. Hindad muudatustööde mahtu ja maksumust ning koordineerid muudatustööde teostamist. Korraldad korterite vastuvõtmist ja klientidele loovutamist, kasutuslubade saamist ning osaled garantiiperioodi tegevustes. Suhtled riigi, kohalike omavalitsuste ja ametitega ehitustegevuse küsimustes.

Oled selles rollis edukas, kui Sul on vähemalt 5-aastane kogemus ehitusvaldkonnas ning erialane kõrgharidus. Valdad väga heal tasemel eesti keelt.

Pakume Sulle kaasaegseid ja motiveerivaid töötingimusi, vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes ja võimalust anda oma panus uute elukeskkondade loomisel, toetavat meeskonda ja konkurentsivõimelist töötasu.

Tule ja anna oma panus terviklike elukeskkondade arendamisse!

Personaliotsingut viib läbi Tripod. Otsinguga seotud küsimustele vastab värbamiskonsultant Maria Rudkowski ()

Kandideerimiseks saada palun oma CV hiljemalt 09.01.2022 e-posti aadressile või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Kandideeri