fbpx
Kõik Tripodi konkursid Tähtaeg: 29/06/2022

Idapartnerluse büroo juht

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektide elluviimist Idapartnerlusriikides ja Aafrikas.

Otsime ESTDEV arenevasse meeskonda toetavat

JUHTI IDAPARTNERLUSE BÜROOLE,

kelle peamiseks väljakutseks on Keskuse idapartnerluse suuna strateegilise fookuse seadmine, büroo töö ja ametikohtade ümberkujundamine vastavaks loodud sihtasutuse uuele juhtimismudelile, ühtse meeskonna loomine ning erinevate idapartnerluse suunaliste projektide ja initsiatiivide elluviimise tagamine. Täna töötab meeskonnas 7 inimest ja plaan on meeskonda kasvatada.  Lisaks on juhi vastutusalas laialdase ekspertide võrgustiku koordineerimine.

Sul on võimalus:

  • juhtida ESTDEV-i idapartnerluse bürood ja kujundada büroost professionaalne koostööle ja tulemustele orienteeritud, positiivse õhkkonnaga teotahteline üksus;
  • eest vedada ESTDEV-i idapartnerlusriikide suunalise strateegia uuendamist lähtudes Eesti välispoliitika arengukavast 2030, Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmist ning asjakohastest riigi ja regioonistrateegiatest;
  • ajakohastada büroo tegevusplaani ning viia seda ellu kaasates koostööpartnereid Eestist ja sihtriikidest;
  • tagada idapartnerluse suunaliste projektide ja initsiatiivide elluviimine, sh välisrahastuse kaasamise kaudu.

Kas see oled Sina?

  • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • Sul on vähemalt viieaastane juhtimiskogemus ja Sulle meeldib arendada ja motiveerida oma meeskonda;
  • Sul on soovitavalt avalikus sektoris töötamise kogemus;
  • Sul on head teadmised idapartnerlusriikidest või Sul on huvi ja motivatsioon nende riikide tundmaõppimiseks arengukoostöö valdkonnas;
  • Sul on kogemus suhtlemisel rahvusvaheliste organisatsioonidega ning soovitavalt rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimise kogemus;
  • Sa valdad suurepäraselt eesti ja inglise keelt, suure eelise annab vene keele oskus suhtlustasemel.

Me pakume Sulle unikaalset väljakutset nii meeskonna kui ka sisuteemade juhtimisel. Pakume tähendusega rahvusvahelist tööd Eesti julgeoleku- ja majanduseesmärkide edendamisel ning miljonite inimeste elu paremaks muutmisel meie partnerriikides. Tööülesanded on mitmekülgsed, eneseteostust võimaldavad ning arendavad. Pakume põnevaid välislähetusi, paindlikku töökorraldust, kodukontori võimalust ning konkurentsivõimelist töötasu.

Kandideerimiseks saada CV hiljemalt 29.06.2022 või kandideeri alloleva nupu kaudu

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamisjuht Elis Luite (52 32 620).

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad https://tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/

Kandideeri