fbpx
Kõik Tripodi konkursid Tähtaeg: 03/10/2022

Juhatuse esimees

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturg on Soomest Poolani. Tahame pakkuda kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat üha keskkonnasäästlikumalt. Meie missioon on panustada tehnoloogia ja tootmise arengusse, olla säästliku keskkonnakasutuse suunaseadja ja Eesti majandusedu kujundaja. Selleks laiendame taastuvenergia valdkonna lahendusi, arendame põlevkivil baseeruvat tootmist ning viime ringmajandusel põhineva keemiatööstuse ja kogu tootmise süsinikuneutraalseks. Eesti Energial on tehnoloogiline kompetents, klienditundmine ja investeerimisvõimekus, et viia ellu visioon uue põlvkonna energeetikast.

Eesti Energia tipptegijatest meeskond ootab ambitsiooni eestvedajana liituma

JUHATUSE ESIMEEST

Sinu töö põhieesmärk on juhtida kõiki ettevõtte strateegilisi ärisuundi. Oled eduka ning areneva äri järgmise arenguetapi suunaseadja. Sinu kujundada on ettevõtte juhtimismeeskond ja selle rollid ning tänapäevane, kaasav ja väärtustav organisatsioonikultuur.

Sinu eestvedamisel viiakse ellu visioon, täiendatakse strateegiat ning koos partnerite ja meeskonnaga saavutatakse tulemused, et pakkuda tulevikku vaatavaid ja kliendikeskseid lahendusi.

Otsime just Sind, kui Sul on varasem kogemus tippjuhina suurettevõttes. Oled olnud silmapaistvaid tulemusi saavutanud juhtide meeskonna eestvedaja oma valdkonna tipporganisatsioonis, vastutanud kaalukate muudatuste ning mahukate ja tehnoloogiliselt uudsete investeerimisprojektide algatamise ja rakendamise eest. Oled haritud, laia silmaringiga ning mõistad hästi ühiskonda laiapõhjaliselt mõjutavaid otsuseid ja protsesse. Väärtustad koostööd ja arengut, juhina innustad oma eeskujuga meeskonda terves organisatsioonis.

Personaliotsingut viib läbi Tripod. Täpsemat infot annab juhtivpartner Maria Veltmann, tel 501 1591. Kandideerimissoovi ootame kuni 03.10 aadressil maria.veltmann@tripod.ee.

Tripodi andmekaitsepõhimõtted leiad: tripod.ee/isikuandmete-kaitse-pohimotted/