fbpx
Kõik Tripodi konkursid Tähtaeg: 18/04/2021

Juhatuse esimees (Elron)

Ettevõtte juhatuse ülesandeks on omaniku ootustest tulenevate strateegiliste ja finantseesmärkide saavutamine läbi tulemusliku ja jätkusuutliku juhtimise ning protsesside arendamise. Juhatus viib ellu ettevõtte visiooni ja pikaajalise strateegia ning töötab välja valdkonnapõhised tegevuskavad selle saavutamiseks.

Ettevõtte tippjuhina on Sinu peamiseks ülesandeks läbi teenuste ja lahenduste innovatsiooni igapäevase teenuse osutamise parimal ning efektiivseimal võimalikul viisil läbi protsesside digitaliseerimise, teenuse kaasajastamise ning organisatsioonikultuuri arendamise ja struktuuri kaasajastamise eestvedamise. Tippjuhina esindad ettevõtet suhtluses avalikkuse, klientide ning koostööpartneritega.

Edukaks kandideerimiseks on Sul kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) ärijuhtimises, majanduses, tehnoloogiate või äriarenduse valdkonnas, mida täiendab kogemus suurettevõtte tippjuhtkonnast koos juhtide juhtimise kogemusega. Oled töötanud rahvusvahelises müügi- või teenindusettevõttes, sul on mitmekülgne efektiivsust suurendavate ning innovatsiooni sisaldavate muutuste esile kutsumise ja elluviimise kogemus. Sind iseloomustab hea analüüsivõime ning suure pildi nägemise oskus koos suurepärase koostöövõimega, mis aitab tuua erinevad koostööpartnerid ühiste huvide eest seisma. Valdad eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas. Kasuks tuleb avaliku sektori toimimispõhimõtete tundmine.

Sobid ettevõtet juhtima, kui oled veenev ja karismaatiline liider ning Sul on hea enesekehtestamise, eestvedamise ja suhtlemisoskus. Suudad saavutada tulemusi läbi inimeste kaasamise ja visiooni. Sinu tugevusteks on kõrge koostöövõime, pingetaluvus ning suunatus uutele lahendustele. Oled avatud, teotahteline ja usaldusväärne.

Sind ootab tehnoloogiliselt ning koostööprojektide vaates ainulaadne väljakutse koos võimalusega suurendada efektiivsust tänaste protsesside ning toimepõhimõtete efektiivistamisel.

Tule ja realiseeri oma senine edukas kogemus Elroni tippjuhina!

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamisjuht, Elis Luite telefonil 523 2620 ja e-posti teel elis.luite@tripod.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 18.04.2021.

Kandideeri