fbpx
Kõik Tripodi konkursid Tähtaeg: 06/06/2021

Toiduohutuse juht

Toiduohutuse juht jälgib, kontrollib ja arendab valdkonna protsesse, kaasates tootmismeeskonda ja juhendades töötajaid. Selles rollis on Sulle abiks üks valdkonna spetsialist, Sa raporteerid Baltikumi kvaliteedi- ja keskkonnadirektorile ning annad olulise panuse tehasepõhise toiduohutuse juhtimiskava loomisesse ja kokkulepitud tegevuste elluviimisesse. Sinu ülesandeks on tootmisprotsessi nõuete täidetuse igapäevane kontroll ning tehase juhtimissüsteemi dokumentatsiooni ajakohastamine ja nõuete jälgimine.  Sul on võimalus osaleda  sise- ja välisauditites, juhtida tehase enesekontrolli meeskonna tööd, anda sisend arendusprojektidesse ning teha tihedat koostööd eri valdkondade professionaalide ja tehase järelevalveorganitega.

 Kas see oled sina?

  • Edukal kandidaadil on kõrg- või keskeriharidus toidutehnoloogia või veterinaarmeditsiini alal.
  • Sul on varasem praktiline kogemus toiduohutusega seotud valdkonnas ning kvaliteedijuhtimises.
  • Projektijuhtimise ning meeskonna töö koordineerimise ja/või juhtimise kogemus tulevad kasuks.
  • Sa valdad väga heal tasemel eesti ja erialast inglise keelt, vene keele oskus on suur lisaväärtus.
  • Tunned ennast mugavalt töös arvutiga (MS Office, Internet jm).
  • Oled sihikindel, kohusetundlik ja täpne oma valdkonna professionaal ning Sinus on soov panustada kvaliteedikultuuri juhtimisse.

 Pakume Sulle mitmekülgseid ülesandeid ja põnevaid väljakutseid toiduohutuse valdkonnas rahvusvahelise ettevõtte tootmisüksuses. Me juhendame ja toetame Sind igati sisseelamisperioodil. HKScani meeskonnas on Sul suurepärane võimalus teha koostööd ka teiste tootmisüksustega ning areneda koos Eesti suurima toiduainetööstusega. Sinu töökoht asub Tabasalus.

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 6.06.2021 e-posti aadressile või kandideeri alloleva nupu kaudu.

Otsinguga seotud küsimustele vastab Tripodi värbamiskonsultant Anni Paves (tel 5787 1713)

Kandideeri