fbpx
personaliotsing
Tagasi värbamise avalehele

Personaliotsing

Töötajate värbamisel ja valikul osutame täisteenust – täpsustame koostöös kliendiga otsitava ametikoha profiili, valime välja potentsiaalsed kandidaadid ning intervjueerime ja hindame neid.

Enne personaliotsingu alustamist soovime kliendiga lähemalt arutada lähteülesannet ja otsitavale töötajale esitatavaid ootusi. Nii saame valida õiged otsingumeetodid ja kandidaate adekvaatselt hinnata.

Arvestades kliendi vajadusi ja ametikoha profiili, kasutame sihtotsingut, andmebaasiotsingut või avalikku otsingut ning vajadusel kombineerime neid parima tulemuse saavutamiseks. Kogu protsess võtab tavapäraselt aega 4-6 nädalat. Personaliotsingu tulemusena esitleme kliendile 3-5 kandidaati, kes ametikoha nõudmistele enim vastavad. Enne lõppotsuse tegemist kogume infot ka soovitajatelt. Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ja ametikohast ning valitud otsingumeetodist.

Anname endast parima sobiva inimese leidmiseks ning meiega koostöös värvatud kandidaatidele kehtib garantii.

Värbamisprotsessi ülevaade

Tripodi personaliotsing sisaldab täislahendust – aitame alates lähteülesande püstitamisest kuni sobiva kandidaadi väljavalimiseni. Edukas personaliotsing vajab nii tehniliste oskuste adekvaatset hindamist kui ka arusaamist, kas uus töötaja sobitub ka ettevõtte väärtuste ja kultuuriga.

Profiili kokkuleppimine

Eduka personaliotsingu aluseks on koos kliendiga kandidaatide profiili väga täpne kokkuleppimine. Nii saame profiili põhjal otsustada kõige sobivama viisi uute töötajate leidmiseks. See annab tööandja jaoks kindluse, et uus töötaja sobib sellele ametikohale ja saab seal hästi hakkama. Kandidaadil omakorda aitab selge profiil aru saada, kas ta tunneb end ära sellel ametikohal, vastab nõuetele ja kas see töö pakub üldse huvi, soovitud enesetäiendust ning arengupotentsiaali.

Otsingumeetodi valik

Arvestades ettevõtte vajadusi, ametikoha profiili ja turusituatsiooni valime koostöös kliendiga värbamisprotsessi jaoks kõige efektiivsema otsingumeetodi. Olenevalt värvatavast ametikohast hõlmab personaliotsing vaid ühte otsingumeetodit või kombineerime erinevaid.

Sihtotsing

Sihtotsingu puhul selgitame ise välja turul antud valdkonnas juba tegutsevad sobivad kandidaadid ja teeme neile pakkumise projektis osalemiseks. Sihtotsing hõlmab turu süvauuringuid (läbi sektori ettevõtete kaardistamise) ning on kõige efektiivsem reeglina valdkondades, kus töötajate avalik liikumine turul on väga vähene või tegemist on strateegilise positsiooniga. Sihtotsing on tavaliselt tulemuslik näiteks tippjuhtide ja valdkonna spetsialistide värbamiseks.

Avalik konkurss

Avaliku konkursi korraldamisel avaldame sobivates kanalites kliendiga kooskõlastatud kuulutused. Selle meetodi puhul saab klient valida nende huviliste hulgast, kes avaldatud töökuulutuse põhjal ise ühendust võtavad. Meetod sobib sellise ametikoha täitmiseks, mille puhul on avalike konkursside kasutamine tavapärane, ja valdkondades, kus liigub avalikul turul palju töötajaid.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul kasutame sobivate kandidaatide leidmiseks suuremaid avalikke andmebaase, kust sõelume kliendi ootusi arvestades ja enda kogemusi kasutades välja võimalikud sobivad kandidaadid. Andmebaasiotsing on kiireim otsingumeetod, kuid valida saab ainult nende kandidaatide hulgast, kes on avalikes andmebaasides esindatud.

Eelvalik ja hindamine

Värbamisprotsessi järgmise sammuna valime välja otsinguprofiilile enim vastavad kandidaadid ning võtame sobivate kandidaatidega ühendust. Tutvustame kandidaatidele pakutavat ametikohta ning selgitame välja nende huvi.

Hindamiseks kasutame poolstruktureeritud ja fokusseeritud süvaintervjuud, mille käigus käsitleme kandidaadi haridust, varasemat töökogemust, oskusi, isikuomadusi ning motivatsiooni. Intervjuu moodustab kandidaatide hindamise kvalitatiivse osa.

Testide läbiviimine

Meie personaliotsingu üheks tugevuseks on testide läbiviimine. Kvantitatiivse osana täiendame intervjuud Tripodis välja töötatud psühholoogiliste testidega. Selleks palume kandidaatidel täita testid, mis mõõdavad just neid isiksuseomadusi ja võimekuse aspekte, mis on pakutaval ametikohal olulised. Testimine võimaldab kandidaate kõrvutada konkreetsete mõõdetavate omaduste alusel. Tänu sellele saame välja selgitada need osalejad, kelle eeldused edukaks toimetulekuks antud ametikohal on parimas vastavuses. Esmapilgul võrdsena tunduvate kandidaatide puhul võivad just testid otsustamise lihtsamaks teha.

Soovituste küsimine

Meie personaliotsingu protsessi viimaseks osaks on kandidaatide kohta soovituste küsimine endistelt tööandjatelt. Taustauuringu viib läbi eksklusiivselt Tripod, kes vastutab kõikide nõutavate kooskõlastuste eest, et tagada vastavus andmekaitse põhimõtetele, kandidaadi konfidentsiaalsus ning taustauuringu objektiivsus.

Personaliotsinguga tegelevad:

Elis Luite

värbamisjuht

+372 618 1572; +372 523 2620

Anni Paves

värbamiskonsultant

+372 618 1572; +372 5787 1713

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

+ 372 618 1571

Võta meiega ühendust
Circle