fbpx
sihtotsing ehk headhunting
Tagasi värbamise avalehele

Sihtotsing ehk headhunting

Sihtotsingu (inglise keeles ka headhunting) on üks personaliotsingu osa, mille puhul kaardistame kõigepealt valdkonnad ja ettevõtted, kust potentsiaalselt sobivaid kandidaate leida. Seejärel võtame ühendust nende kandidaatidega, kes oma senise tausta poolest võiksid sobida otsitavale positsioonile. Tutvustame neile Sinu ettevõtet, pakutavat võimalust ning kutsume neid protsessiga liituma.

Sihtotsing sobib pigem juhtide ning spetsialistide värbamiseks valdkondades, kus potentsiaalsed kandidaadid ise ei otsi sageli aktiivselt uusi karjäärivõimalusi.

Sihtotsing ehk headhunting on parim tippspetsialistide värbamiseks

Sihtotsing on värbamismeetod, mille abil tutvustatakse vaba ametikohta konkreetsele sihtrühmale. Sihtotsingu kasutamine talentide värbamisel tagab, et sinu ettevõtte tööpakkumist tutvustatakse ainult inimestele, kes vastavad otsitavatele kriteeriumidele. Tänu sellele on sihtotsing üks tõhusamaid värbamisstrateegiaid, kuna see võimaldab värbajatel sihtida ainult suure potentsiaaliga kandidaate.

Sihtotsing on proaktiivne protsess, mille kaudu tööandja otsib sobivat kandidaati olenemata sellest, kas kandidaat ise hetkel aktiivselt uut tööd otsib või mitte.

Headhunting on hea värbamismeetod juhul kui eesmärk on:

  • Värvata organisatsiooni pädevust väga konkreetses valdkonnas.
  • Leida kandidaate eriti raskesti täidetavatele ametikohtadele.
  • Tagada, et on tehtud kõik võimalik, et parimat lahendust leida.

Sihtotsingu protsess

Headhuntingu protsess on äärmiselt põhjalik ja hõlmab tavaliselt potentsiaalsete kandidaatide käsitsi valimist – kellest mõned võivad töötada konkurentide heaks, nendega otse ühenduse võtmist, et veenda neid värbamisprotsessis osalema ning uue ettevõttega suhtlema.

Protsessi esimene etapp on otsitava kandidaadi profiili täpsustamine. See aitab ettevõtte ja ametikoha jaoks kõige õigemad inimesed üles leida. Sihtotsingu käigus selgitab meie konsultant välja antud valdkonnas tegutsevad inimesed, tutvustab neile organisatsiooni ja vaba ametikohta ning teeb neile pakkumise projektis osalemiseks.

Headhuntingu raames ei ole kandidaatide hulk suur, ent on konkreetset sihtrühma haarav. Värbamisprotsessi juurde kuulub ka kandidaatide intervjueerimine ja testimine, mis aitavad kandidaatide sobivust veelgi paremini hinnata.

Mis on headhuntingu eelised?

Sihtotsingu peamiseks eeliseks on see, et värbajad saavad protsessi kaasata kõige kvalifitseeritumad kandidaadid. Meil on laialdased spetsialistide ning potentsiaalsete kandidaatide võrgustikud, mida me kasutame.

Värbajad lähenevad isiklikult igale potentsiaalsele kandidaadile, kellega nad suhtlevad.

Parem kandidaatide kvaliteet

Kandidaatide parem kvaliteet on suunatud värbamisstrateegia üks suuremaid eeliseid. Tööandja ei pea välja sõeluma suurt hulka ametikohale mitte sobivaid kandidaate, sest protsessi kaasatakse vaid inimesed, kes vastavad kokku lepitud kriteeriumidele. Tänu sellele on suurem tõenäosus, et mitmed (kui mitte kõik) kandidaadid sobivad teie organisatsiooni ja sellele ametikohale hästi.

Peamine põhjus, miks ettevõtted otsustavad värbamisfirmadega koostööd teha, on saada ligipääs tipptalentidele ja palgata inimesi, keda nad ise ei leia. Seetõttu on meie sihtotsingu eesmärk otsida väga spetsiifilisi professionaale – otsese valdkonnakogemusega ja edulooga inimesi, kes täidavad just neid funktsioone, mida ettevõte vajab.

Tööandja bränd

‍Sihtotsing võimaldab teil tutvustada oma tööandja brändi konkreetse ja huvipakkuva inimeste grupi ees. On võimalik luua oma valdkonnas tugev tööandja bränd, töötades välja värbamisstrateegia, mis on suunatud nišivaldkonnale, olgu selleks IT, tervishoid, tööstus või muu tippspetsialiste vajav valdkond.

Kui sihtimine ning värbamispakkumine on asjakohane, siis selle tulemusel saavad valdkonna töötajad ettevõttega aja jooksul rohkem tuttavaks.

Keeruliste ametikohtade täitmine

Tõhusa sihtotsingu strateegia väljatöötamine võib aidata teie organisatsioonil täita raskesti täidetavaid ametikohti. Tüüpiliste avatud töökuulutuste puhul saavad kõige kergemini täidetavad ametikohad üldjuhul ebaproportsionaalselt palju kandideerijaid, samas kui kõige raskemini täidetavatele ametikohtadele laekub vähe (kui üldse) kandidaate. Seda lahendatakse sihipärase värbamise kaudu, mis välistab töökuulutusega seotud äraootava lähenemisviisi.

Sihitud värbamise kasuks tasub otsustada, kui kandidaadid tegutsevad väga spetsialiseeritud ametikohal või kui otsitakse suure juhtimiskogemusega töötajat. Sihtotsing on populaarne viis näiteks tippjuhtide leidmiseks.

Suurenenud töökoha mitmekesisus

Sihitud värbamisstrateegia võib lisaks teatud oskustega kandidaatidele olla suunatud ka mitmekesisuse suurendamisele.

Seda sihipärase värbamisstrateegia eelist ei tohiks tähelepanuta jätta, sest on tõestatud, et mitmekesine töökoht pakub eeliseid, sealhulgas väiksem tööjõu voolavus, kõrgem moraal, parem otsustusvõime ja suurem kaasatuse tase.

Kontaktid

Elis Luite

värbamisjuht

+372 618 1572

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

+ 372 618 1571

Anni Paves

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Grete Pikani

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Madis Bachmann

hindamiskonsultant ja otsinguspetsialist

+372 618 1572

Võta meiega ühendust
Circle