fbpx
juhtide värbamine
Tagasi värbamise avalehele

Tippjuhtide värbamine

Tippjuhi edukas sihtotsing ja tulemuslik värbamine eeldavad, et ettevõte suudab selgelt sõnastada, millise juhtimisülesande etteotsa juhti vajatakse ning mida antud väljakutse potentsiaalsele kandidaadile pakub.

Tippjuhi edukas värbamine on teekond, mis koosneb mitmest erinevast etapist. Esimene neist on kindlasti selge ülesande sõnastamine, keda ja milleks otsitakse.

Kõlab lihtsalt, kuid tippjuhtide värbajad ning sihtotsingute teostajad on sageli kogenud, et just siin võivad ettevõtete juhtkonnad või nõukogud hätta jääda. Otsitakse kedagi, kes juhib – aga kuhu juhib, milleks juhib ning mis on tema töö mõõdetavaks eesmärgiks, tuleb siiski täpsemalt lahti rääkida.

Nii võib kujuneda olukord, kus värbamispartneri esimene fookus on aidata sõnastada lähteülesannet.

Edukat tippjuhtide värbajat iseloomustab pigem kvaliteet kui kvantiteet. „Sada tehtud projekti” on konkreetse värbamisprotsessi tellija jaoks märksa vähem oluline kui sektori väga hea tundmine. 

Kvaliteedi all tuleb siin mõista võimet nii lähteülesannet mõista ning pakkuda reaalsete tulemusteni viivaid lahendusi, mis toetuvad nii sektori kui tööperede ja kompetentside tundmisele.

Ehk siis – iga edukas värbamine algab hästi fokusseeritud ja täpsest lähteülesandest.

Et üles leida kõige sobivam kandidaat,

on vaja, et nii ettevõttel kui ka tippjuhi või valdkonnajuhi värbajal oleks selge arusaam püstitatud ülesandest ning sinna jõudmiseks vajalikest oskustest ja kogemustest.

Selleks, et tippjuhi värbamine kujuneks edukaks, see tähendab ettevõttele kasulikuks, peab ettevõte kui tellija esmalt väga hästi aru saama oma vajadustest.

Tasub ka teada, et tippjuhi värbamine saab olla edukas üksnes juhul, kui suudetakse ühisosa otsida nii väärtustes kui ka arusaamas loodavast ja arendatavast organisatsioonikultuurist. 

Siit edasi tuleb mõelda, millised ülesanded ootavad tippjuhti või valdkonnajuhti, keda parajasti otsitakse ning milliseid oskusi ja kogemusi nende ülesannete edukaks täimiseks vaja on.

Tuleks arvestada, et pole olemas universaalset edukat tippjuhti, seega ei saa oodata värbamiskonsultandilt, et ta kuskilt selle ühe „õige“ üles otsiks ning nõukogu ette tooks. Igal juhil on olemas oma isiklikud tugevused ja kogemused – küsimus on vaid selles, milliseid vajab konkreetne väljakutse.

Sihtotsingu puhul saavad kõik need eeldused kokku piisavas ja esinduslikus potentsiaalsete kandidaatide nimekirjas. Turgu hõlmav ja põhjalik sihtotsing saab sündida peale selgelt määratletud ülesannet ning kandidaadi profiili.

Heal tippjuhil on nii kompetentsid kui ka motivatsioon

Sisuliselt tuleb eduka tippjuhi värbamisprotsessi õnnestumiseks leida kandidaat, kellel on olemas nii lähteülesande täitmiseks vajalikud kompetentsid kui ka selge sisemine motivatsioon.

Üks ilma teiseta tulemusi ei anna. Kui kompetentsid on, kuid motivatsiooni napib, siis pole kahjuks õnnestumise eeldused täidetud. Kui motivatsioon on, kuid kompetentsi ja kogemust napib, võib värbamise õnnestumine olla riskidega seotud, kuid tugeva toetuse korral võimalik.

Edukate kandidaatide isiklik motiveerimine värbamisprojekti lõppfaasis on edu saavutamise seisukohalt võtmetähtsusega.

Juhtide ja omanike juurde tullakse ja nende juurest minnakse. Tippjuhi värbamisjärgsesse edusse panustavad mõlemad osapooled. 

Üksnes palganumbrist jääb tippjuhi värbamisel väheks

Kindlasti tuleb tippjuhile või valdkonnajuhile – või ka mistahes muul positsioonil töötavale inimesele – maksta õiglast ehk väljakutse sisule ja töötaja kompetentsile vastavat töötasu. Siiski pole eduka sihtotsingu puhul asi kunagi ainult rahas. 

Tippjuhi töö on tõsine väljakutse. Selleks, et endast kõik anda, peab väljakutse pakkuma tõelist eneseteostust. On väga oluline, milline on ülesanne, ettevõtte kultuur ning meeskond, kuhu järgnevate aastate jooksul panustatakse oma saavutuspotentsiaal ning hingejõud.

Et tippjuht pärast värbamist ka aastateks edukalt tööle jääks, selle saavad tagada üksnes ühised väärtused ning arengueesmärgid. 

Värbamiprotsessi edukas sulgemine

Kõik eelnevalt kirjeldatu on äärmiselt oluline. Õiged kandidaadid on identifitseeritud, nad on läbinud põhjaliku hindamisprotsessi ning kohtunud tellijaga.

Kuitahes hea poleks tippjuhi sihtotsingul turu kaardistus ja värbamiprotsess, on viimases etapis võtmeroll tellijal, kelle käes on võti,  mis motiveerib edukat kandidaati otsustavat sammu astuma.

Tulemuslik tippjuhi värbamine on lõpetatud, kui mõlemad osapooled on teineteise väärtust ning kompetentse tunnustades leidnud ühise arengutee ning suutnud selleks ka kokkuleppe sõlmida.

Värbamisega tegelevad:

Elis Luite

värbamisjuht

+372 618 1572

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

+ 372 618 1571

Anni Paves

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Grete Pikani

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Madis Bachmann

hindamiskonsultant ja otsinguspetsialist

+372 618 1572

Võta meiega ühendust
Circle