fbpx

Tripodi hommikuseminar “Nõudmised juhtidele muutuvas maailmas” Hertta Vuorenmaaga.

Kõik uudised
  1. 25. mail toimus 𝗧𝗿𝗶𝗽𝗼𝗱𝗶 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗶𝗸𝘂𝘀𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗛𝗲𝗿𝘁𝘁𝗮 𝗩𝘂𝗼𝗿𝗲𝗻𝗺𝗮𝗮𝗴𝗮.

Tuletame meelde, et üritust on võimalik ka tagantjärele vaadata!👇

Seminari keskne teema oli väga kiiresti muutuv töömaailm ja sellega kohanemine.

Hertta arutles, kuidas on vaja muutuda õppimisel ja juhtimisel, kuidas suhestuvad nende muutustega uued tehnoloogiad kui tööriistad ja millised on muutuste jaoks vajalikud võtmeoskused, aga ka mitmel muul põneval teemal.

Eraldi toodi välja oskused, mis on juba praegu, aga edaspidi veelgi tõenäolisemalt juhtidele väga olulised:

​🔵muutustega kohanemine;​

🔵muutuste käsitlemine positiivsena;

​🔵intelligentsete masinate ja nendega koostöö mõistmine;

🔵inimeste kohtlemine õiglaselt ja nende enesearengu toetamine;

​🔵tähelepanu pööramine moraali- ja eetikanormidele;​

🔵hoolimine oma töötajate huvidest ja heaolust;

​🔵selge ülevaate omamine oma organisatsioonist;​

🔵suutlikkus võtta omaks uusi rolle.

Hertta ettekannet saad vaadata siit: https://lnkd.in/dVc6ZETN

—————————————————————————————–

Ootame Sind 25. mail toimuvale Tripodi hommikuseminarile, kus külalisena juba tuttav Hertta Vuorenmaa. Hertta on Aalto Ülikooli teadusdirektor ja kogenud koolitaja, kes on spetsialiseerunud töö muutuvale olemusele ja võtmeteguritele inimeste juhtimises.

Oma kõige värskemas uurimustöös käsitleb Hertta töömaailma suuri muutuseid ning seda, milliseid väljakutseid need esitavad organisatsioonidele. Suures pildis võib öelda, et muutused toimuvad kolmes vaates. Algoritmide laialdase kasutuselevõtuga teisenevad töö struktuurid, muutuvad töö tegemise viisid ning uued tehnoloogiad on muutnud töö sisu ja töötajatelt nõutavaid oskuseid. Kuidas peaksid aga kõikide nende muutuste rindel tegutsema juhid, et tagada oma organisatsioonide jätkusuutlikkus ning milliseid oskuseid on vaja, et uues töömaailmas edukalt hakkama saada? Tule kuula kõigest sellest lähemalt ning naudi meiega üht mõnusat hommikukohvi.

Üritus on inglisekeelne ja toimub 25. mail algusega kell 10 Ülemiste linnakus (Öpiku maja, Valukoja 8). Kohapeal osalejaid ootavad hommikukohv ja suupisted. Üritusest toimub ka otseülekanne Tripodi Facebooki lehel.