fbpx
Tagasi uuringute avalehele

Jätkutegevused

Organisatsiooniuuringud võimaldavad „kraadida“ organisatsiooni tervist, juhtimiskultuuri või rahulolu koostööga. Kraadiklaas küll näitab, milline on olukord, ent ei ravi seda.

Organisatsiooni tervise edendamiseks on vaja juhtidel ja töötajatel ühiselt lahti mõtestada, milline on olukord praegu ja milline võiks see olla ideaalis. Seejärel tuleb luua tegevusplaan soovitud suunas liikumiseks ja viia see ellu. Teisisõnu, soovitud muutuse saavutamiseks on vaja läbimõeldud jätkutegevusi. 

Aitame teil tulemustega edasi töötada. Pakume tuge  

  • juhtkonnale: tulemuste lahtimõtestamine, visiooni loomine muutusteks, tegevuskava koostamine;
  • meeskondades: tulemuste lahtimõtestamine ja tegevuskava koostamine – teemade puhul, kus on vaja töötajaid kaasata lahenduste loomisesse ning soodustada initsiatiivi ja vastutuse võtmist;
  • coachinguküsimused juhtidele mõeldud raportite lõpus: juhtidele isikliku arenguplaani loomiseks; 
  • konsultatsioon ja coaching juhtidele keerulise tagasiside läbitöötamiseks, motiveerivate arengueesmärkide seadmiseks ja plaanide teostamiseks; 
  • supervisioon meeskondadele, kui tulemused on väga kriitilised ja koostöövalmidus meeskonnas on madal. Supervisioon aitab käsitleda emotsionaalselt laetud teemasid, selgitada rolliootusi, luua usaldust ja tugevdada koostöösuhteid meeskonnas;
  • koolitus töötubade läbiviimiseks organisatsioonis, et töötada tulemustega kõikidel organisatsiooni tasanditel, soodustades info ja ideede liikumist nii ülalt alla kui ka alt üles.
Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

+372 618 1570

Liisa Raudsepp

coach ja superviisor

+372 618 1570

Circle