fbpx
töötajate rahulolu uuring
Tagasi uuringute avalehele

Töötajate rahulolu uuring

“Hea tervisega” organisatsioonis annavad rahulolevad ja pühendunud töötajad oma parima. Seda aitab saavutada töötajate rahulolu uuring.

Mis teeb ühe organisatsiooni “tervise” heaks? Mida saab organisatsioon teha oma töötajate pühendumuse soodustamiseks? Kuidas suurendada tõhusust ja jõuda eesmärgile lähemale? Kas su töötajad käivad lihtsalt tööl? Kuidas muuta töötamine enamaks kui lihtsalt palgatöö?

Töötajate rahulolu uuring põhineb edukate ja hästi toimivate organisatsioonide parimatel praktikatel. Metoodika on koostatud erialakirjanduse põhjal.

„Hea tervisega“ ongi organisatsioon, mis suudab tõhusalt täita klientide ootusi, olla uuendusmeelne ja paindlik, väärtustades samal ajal töötajate tööõnne ja pühendumust.

Lisaks uurime organisatsiooni üldiseid tervisenäitajaid, nagu üldine töörahulolu, pühendumus (haaratus), psühhosotsiaalsed ohutegurid ja üldised hoiakud organisatsiooni suhtes. 

Töötajate rahulolu uuringu läbiviimiseks:

  • tutvume organisatsiooni ja selle juhtimisstruktuuriga;
  • kohandame metoodikat, et käsitleda uuringus just tellijale olulisi teemasid;
  • aitame läbi mõelda uuringu kommunikatsiooni;
  • koostame igale tasandile raportid, et toetada organisatsiooni mitmetasemelist arengut;
  • tutvustame uuringu tulemusi, aitame määratleda prioriteetseid arengusuundi, samuti planeerida ja ellu viia jätkutegevusi.

Kirjuta meile:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kontakt

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

+372 618 1570

Deniss Kovaljov

uuringute spetsialist

+372 618 1570

Mida teha organisatsiooniuuringu tulemustega?

Jätkutegevused
Circle