fbpx

Sotsiaalministeeriumi kogemus: kuidas luua kõiki kaasates organisatsiooni arendusplaan?

Kõik blogipostitused

Organisatsiooni arendustegevustes on sageli võtmeroll tugeval personalijuhil. Jagame Sotsiaalministeeriumi kogemust, kus uuringu läbiviimist ja jätkutegevusi vedas eest personalijuht Merike Kim.

Tripod viis Sotsiaalministeeriumis läbi heaolu-uuringu, mis põhines organisatsiooni terviseuuringu metoodikal.  Tulemusi tutvustati kõigepealt kõikidele töötajatele, et tööpere saaks võimalikult kiiresti esmase pildi olukorrast. Järgnesid arutelud tippjuhtkonnas, seejärel tiimides. Iga juht vedas oma tiimi tulemuste arutelu – selleks läbisid juhid Tripodi modereerimisoskuste koolituse, mis aitab kaasata tegevusplaanide loomisesse kõiki tiimiliikmeid, nii et nad oleksid huvitatud ka lahenduste elluviimisest. Meetod põhineb Appreciative Inquiry lähenemisel.

Merike Kim: „Koolitus juhtidele oli tarvilik. See valmistas juhid ette ühtse tiimina ja täiustas nende kaasava juhtimise oskuseid. Koolitusest jäi nii mõnigi muu asi külge, näiteks kuidas üldiselt lahendada teemasid positiivselt, nähes eelkõige lahendust. Kuulen juhtidelt päris tihti, et nad kasutavad saadud oskusi jätkuvalt.“

Arutelud olid tulemuslikud – osakonnajuhid saatsid kokkuvõtte peamistest lahendusplaanidest personalijuhile, kes neid vahendas tippjuhtkonnale, ning mille tulemusena sündis kaasamise põhimõttel kogu organisatsiooni toimimist parendav tegevusplaan.

Soovid oma organisatsioonis muutusi kaasavalt ellu viia ja juhte koolitada?

Võta ühendust: