fbpx Blogi - Tripod
Näita:
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring
01 aug 2023

Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.  1. Eeltöö ja […]

Blogi
Millest koosneb töötajakogemus?
20 juu 2023

Millest koosneb töötajakogemus?

Töötajakogemus viitab töötajate üldisele suhtlusele, arusaamadele ja tunnetele kogu nende teekonna jooksul organisatsioonis, hõlmates kõike alates värbamisest kuni igapäevase töökeskkonna ja karjääri arenguni. See keskendub positiivse, kaasava ja rahuldust pakkuva töökeskkonna loomisele, mis suurendab tootlikkust ja töötajaskonna hoidmist. Töötajate kogemus organisatsioonis hõlmab erinevaid aspekte, mis üheskoos kujundavad töötaja arusaama, rahulolu ja pühendumust kogu tema ametiaja […]

Blogi
Töötajakogemus kui organisatsiooni edu võti
12 juu 2023

Töötajakogemus kui organisatsiooni edu võti

Tänases dünaamilises ning kiirete muutustega tööturul on töötajate lojaalsus organisatsioonide suhtes madalam kui kunagi varem ajaloos. Samas toetub organisatsioonide edu eelkõige meeskondadele ja inimestele. Leida sellises olukorras tasakaalu ja toimivaid lahendusi on paljude organisatsioonide lähiaastate olulisim väljakutse. Areneval ärimaastikul mõistavad organisatsioonid üha selgemini, kui oluline on seada töötajakogemus esikohale. Töötajate positiivne kogemus ei suurenda ainult […]

Blogi
Uus küsitlussüsteem – tulemused reaalajas
15 juu 2023

Uus küsitlussüsteem – tulemused reaalajas

Uuringud on organisatsioonide arengu seisukohast üheks äärmiselt oluliseks tööriistaks, et mõista, kus paiknevad organisatsiooni peamised tugevused ning arenguvajadused. Tagasiside kogumine kõikidelt oma töötajatelt annab asendamatut sisendit juhtidele oma organisatsiooni teadlikuks ja sihipäraseks juhtimiseks. Paraku kaasneb mahukate uuringute läbiviimisega tihtipeale ka ebameeldiv osa, milleks on koostööpartnerilt tulemuste ootamine pärast küsitlusperioodi lõppu. Tripodil on 15 aastat organisatsiooniuuringute […]

Blogi
Kuidas muudab tehisintellekt (AI) tööturgu?
30 mai 2023

Kuidas muudab tehisintellekt (AI) tööturgu?

Tehisintellekt ehk artificial intelligence (AI) on hetkeseisuga üks kiiremini arenevaid tehnoloogia valdkondasid kogu maailmas. Üha võimekamad AI süsteemid aitavad automatiseerida ja lihtsustada erinevate ametikohtade tööprotsesse, muutes need efektiivsemaks ja produktiivsemaks. Oma kättesaadavuse ja pideva arengu tõttu mõjutab AI juba täna kogu tööturgu. Tehisintellekti kiire ja pöörane areng on aga pannud paljud inimesed muretsema, et sellega […]

Blogi
Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja saavutada edu?
25 mai 2023

Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja saavutada edu?

Konkurentsitihedas ja pidevalt muutuvas ärimaailmas on organisatsioonide jaoks edu saavutamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ülioluline. Töökultuuri roll selles on üha kõrgema prioriteetsusega. Nii on organisatsiooniuuring hädavajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni dünaamikat, protsesse ja inimvara. Uuring näitab, kuhu on vaja organisatsiooni tõhususe suurendamiseks panustada. Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja kuidas kasutada uuringute […]

Blogi Uuringud
Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?
20 apr 2023

Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?

Kõige efektiivsem ja kindlam viis, kuidas leida ametikohale parim võimalik kandidaat, on teha juba värbamise käigus selgeks, kas kandidaadi vaimne võimekus on vastavuses töökohustuste keerukusega. Riske saab maandada vaimse võimekuse testidega. Ainuüksi kõrge vaimne võimekus ja hea analüüsivõime ei garanteeri ühegi potentsiaalse juhi edu, kuid madal vaimne võimekus ja kehv analüüsivõime saavad siiski suure tõenäosusega […]

Blogi Testid
Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?
22 vee 2023

Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.   Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust […]

Blogi Testid
Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?
08 vee 2023

Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis […]

Blogi Testid
Kuidas toetada tegevuskavade elluviimist?
19 jaa 2023

Kuidas toetada tegevuskavade elluviimist?

Töötajate ja juhtide tulemuslik kaasamine Oleme viimastel aastatel läbi viinud palju meeskonna coaching’ul ja väärtustaval lähenemisel (Appreciative Inquiry) põhinevaid töötubasid organisatsiooni terviseuuringu tulemustega edasi töötamiseks. Nii väiksemate tiimide, suuremate osakondade, tippjuhtkondade kui ka laiendatud juhtkondadega. Samuti koolitanud juhte ise töötubasid modereerima.  Töötoa tulemusena valmivad tegevuskavad kõige olulisemate arengueesmärkide elluviimiseks. Iga meeskonnaga keskendume eeskätt tegevustele, mida […]

Blogi
Küsi meilt