08.30.2023

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring.

Mis on 360-kraadi tagasiside uuring?

360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet erinevatelt vastajatelt. See võimaldab juhtidel saada tervikliku ülevaate nii oma tugevustest kui ka arenguvajadustest, mis võivad jääda märkamata vaid ühe tagasisideallika põhjal. Samas on see lähenemine enamat kui pelgalt isikliku arengu toetamine, sest uuringu eduka läbiviimise korral paraneb ka meeskondade dünaamika ja organisatsiooni üldine juhtimiskultuur. 360-kraadi tagasiside uuringu lahutamatu osa on tulemuste peegeldamine coach’iga, kes aitab juhil uuringutulemusi enda jaoks lahti mõtestada ning eesmärke püstitada.

Kuidas viiakse läbi 360-kraadi tagasiside uuringut?

360-kraadi tagasiside hõlmab tavaliselt 30–50 väitest koosnevat küsimustikku, mis on jaotatud 5-9 juhtimiskompetentsiks. Küsimustiku täidab juht ise, samuti vastavad tema vahetu juht, meeskonnaliikmed ja kolleegid, kes kõik annavad tagasisidet, tuginedes enda koostöökogemusele uuritava juhiga. Kui juhil on palju organisatsiooniväliseid koostööpartnereid, saab paluda tagasisidet ka nendelt. Tagasiside põhjal arvutatakse keskmised näitajad, säilitades osalejatele konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse. Ainult iga juhi enda ja tema vahetu juhi hinnangud on tulemustes eraldi esile toodud.

Milles seisneb 360-kraadi uuringu tagasiside kasu?

Suurendab juhi eneseteadlikkust. Sageli tegutsevad inimesed veendumuses, et nende arusaam asjadest on objektiivne ning kõik teised näevad asju samamoodi. 360-kraadi tagasiside aitab juhil mõista, kuidas tajuvad tema käitumist teised. Kuigi tavaliselt kattub enamik tagasisidest juhi enda ootustega, võib mõningane erinevus anda mõtlemisainet. See võib tuua välja käitumismustreid, millele juht seni tähelepanu pole pööranud. Näiteks võib juht avastada, et kuigi ta on tulemuste saavutamisel väga edukas, võib tema suhtlusoskus vajada täiustamist.

Aitab juhil seada arengueesmärke. Uuringu käigus saavad juhid mitmekülgset tagasisidet erinevatelt osapooltelt ning saavad paremini teadlikuks oma tugevustest ja arenguvajadustest. See aitab juhtidel seada konkreetsed ja läbimõeldud arengueesmärgid, mis ei põhine ainult nende endi nägemusel, vaid ka tagasisidel nende tegevuse kohta. Pärast 360-kraadi tagasisidet saab juht seada selge plaani ning arengueesmärgid konkreetsete tegevustega, mida teatud ajaraamis ette võtta.

Parandab meeskondade dünaamikat. Kuna 360-kraadi tagasiside hõlmab mitut osapoolt, annab see inimestele võimaluse tugevdada suhteid oma meeskonna ja koostööpartneritega. Positiivset tagasisidet lugedes tekib juhtidel tugevam ühtsustunne meeskonnaliikmetega, samal ajal kui teadmised arenguvõimalustest või meeskonna ootustest aitavad neil areneda. 360-kraadi tagasiside aitab kaasa avatud ja ausa suhtluskultuuri loomisele ning toetab meeskonna koostööd.

360-kraadi tagasiside uuring on võimas vahend juhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskusi arendada. See lähenemine toob esile võimalused isiklikuks arenguks ning samas aitab luua avatud suhtluse kultuuri, tugevdab meeskondade dünaamikat ning mõjub positiivselt tervele organisatsioonile.

Kui soovid rohkem informatsiooni, võta julgelt meiega ühendust tripod@tripod.ee 

 

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring
01 aug 2023

Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.  1. Eeltöö ja […]

Blogi
Küsi meilt