08.30.2023

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring.

Mis on 360-kraadi tagasiside uuring?

360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet erinevatelt vastajatelt. See võimaldab juhtidel saada tervikliku ülevaate nii oma tugevustest kui ka arenguvajadustest, mis võivad jääda märkamata vaid ühe tagasisideallika põhjal. Samas on see lähenemine enamat kui pelgalt isikliku arengu toetamine, sest uuringu eduka läbiviimise korral paraneb ka meeskondade dünaamika ja organisatsiooni üldine juhtimiskultuur. 360-kraadi tagasiside uuringu lahutamatu osa on tulemuste peegeldamine coach’iga, kes aitab juhil uuringutulemusi enda jaoks lahti mõtestada ning eesmärke püstitada.

Kuidas viiakse läbi 360-kraadi tagasiside uuringut?

360-kraadi tagasiside hõlmab tavaliselt 30–50 väitest koosnevat küsimustikku, mis on jaotatud 5-9 juhtimiskompetentsiks. Küsimustiku täidab juht ise, samuti vastavad tema vahetu juht, meeskonnaliikmed ja kolleegid, kes kõik annavad tagasisidet, tuginedes enda koostöökogemusele uuritava juhiga. Kui juhil on palju organisatsiooniväliseid koostööpartnereid, saab paluda tagasisidet ka nendelt. Tagasiside põhjal arvutatakse keskmised näitajad, säilitades osalejatele konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse. Ainult iga juhi enda ja tema vahetu juhi hinnangud on tulemustes eraldi esile toodud.

Milles seisneb 360-kraadi uuringu tagasiside kasu?

Suurendab juhi eneseteadlikkust. Sageli tegutsevad inimesed veendumuses, et nende arusaam asjadest on objektiivne ning kõik teised näevad asju samamoodi. 360-kraadi tagasiside aitab juhil mõista, kuidas tajuvad tema käitumist teised. Kuigi tavaliselt kattub enamik tagasisidest juhi enda ootustega, võib mõningane erinevus anda mõtlemisainet. See võib tuua välja käitumismustreid, millele juht seni tähelepanu pole pööranud. Näiteks võib juht avastada, et kuigi ta on tulemuste saavutamisel väga edukas, võib tema suhtlusoskus vajada täiustamist.

Aitab juhil seada arengueesmärke. Uuringu käigus saavad juhid mitmekülgset tagasisidet erinevatelt osapooltelt ning saavad paremini teadlikuks oma tugevustest ja arenguvajadustest. See aitab juhtidel seada konkreetsed ja läbimõeldud arengueesmärgid, mis ei põhine ainult nende endi nägemusel, vaid ka tagasisidel nende tegevuse kohta. Pärast 360-kraadi tagasisidet saab juht seada selge plaani ning arengueesmärgid konkreetsete tegevustega, mida teatud ajaraamis ette võtta.

Parandab meeskondade dünaamikat. Kuna 360-kraadi tagasiside hõlmab mitut osapoolt, annab see inimestele võimaluse tugevdada suhteid oma meeskonna ja koostööpartneritega. Positiivset tagasisidet lugedes tekib juhtidel tugevam ühtsustunne meeskonnaliikmetega, samal ajal kui teadmised arenguvõimalustest või meeskonna ootustest aitavad neil areneda. 360-kraadi tagasiside aitab kaasa avatud ja ausa suhtluskultuuri loomisele ning toetab meeskonna koostööd.

360-kraadi tagasiside uuring on võimas vahend juhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskusi arendada. See lähenemine toob esile võimalused isiklikuks arenguks ning samas aitab luua avatud suhtluse kultuuri, tugevdab meeskondade dünaamikat ning mõjub positiivselt tervele organisatsioonile.

Kui soovid rohkem informatsiooni, võta julgelt meiega ühendust tripod@tripod.ee 

 

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt