Tripodi heaolu ja pühendumuse uuringu meetod on välja arendatud, tuginedes kahele sambale:

  1. Meie 20-aastasele kogemusele organisatsioonide arendamise valdkonnas, mille käigus oleme kaardistanud kõige olulisemaid töötajate heaolu ning pühendumust kujundavaid tegureid. Kokku oleme kogunud 150 projekti jooksul üle 70 000 andmerea.
  2. Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide tipp- ja personalijuhtide praktilistele teadmistele, millised on kõige olulisemad teemad täna ja praegu. Selle jaoks viisime läbi üle 10 intervjuu, kus uurisime põhjalikult nende vaatenurka organisatsiooni heaolu kujundamisele.

Kõrge tööalase heaoluga organisatsioon soodustab kõikide liikmete heaolu igal organisatsiooni toimimise tasandil. Selline organisatsioon jõustab, kaasab ning innustab oma töötajaid, kuid samas annab neile võimaluse ka võtta vastutust oma töö ning organisatsiooni hea toimimise eest.

Heaolu ja pühendumuse uuringu metoodika koosneb kahest osast:

  • organisatsiooni heaolu omadused – kombineerides andmetepõhist lähenemist ja praktilist juhtimiskogemust, oleme sõnastanud kolm organisatsiooni heaolu omadusi käsitlevat vaadet. Teisisõnu on tegemist sisuteemadega, mis käsitlevad organisatsioonide toimimise paremaid praktikaid ning peamisi väljakutsekohti;
  • organisatsiooni töötajate üldine heaolu, mis mõõdab töötajate pühendumust ja hoiakuid organisatsiooni suhtes.

Organisatsiooni heaolu uuringu läbiviimiseks:

  • tutvume organisatsiooni ja selle juhtimisstruktuuriga;
  • kohandame metoodikat, et käsitleda uuringus just tellijale olulisi teemasid;
  • aitame läbi mõelda uuringu eelkommunikatsiooni;
  • koostame igale tasandile raportid, et toetada organisatsiooni mitmetasemelist arengut;
  • tutvustame uuringu tulemusi, aitame määratleda prioriteetseid arengusuundi ja planeerida ning ellu viia jätkutegevusi.

Võta meiega ühendust, et ellu viia jätkutegevusi:

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

Deniss Kovaljov

uuringute spetsialist

Karl Martin Koppel

uuringute spetsialist

Küsi meilt