Meeskonnas on suhted muutunud pingeliseks? Esineb rahulolematust ja motivatsioonilangust? Õhk on „paks“? Me oskame aidata.

Meeskonnakoolitus ja coaching võimaldab keerulisi olukordi lahti mõtestada, õppida üksteist märkama, mõistma ja toetama. Võimalik on muuta suhtlemismustreid. See aitab juhil meeskonnaga restarti teha. Paraneb koostöö ja produktiivsus.

Meeskonnakoolitus – arenguhüpe meeskonnale

Meeskonna arengut saab grupicoachingu abiga kiirendada ja jõustada: eriti meeskonna käivitamisel, konfliktifaasis või taaskäivitamisel.

Coachingust on meeskonnale kasu järgmistel juhtudel:

  • Koostöö ja ühtsustunde suurendamine
  • Missiooni, visiooni, arengueesmärkide sõnastamine ja tegevuskava koostamine
  • Üksteise tugevuste ja arenguvajaduste tundmaõppimine, tunnustamine ja arengueesmärkide seadmine
  • Konflikti käsitlemine ja lahenduse leidmine

Coachingu tellimiseks võta ühendust Tuuliga– esimene konsultatsioon on alati tasuta!

Tuuli Junolainen

vanemkonsultant ja coach


Küsi meilt