Sul on mitu sarnast kandidaati või on mõne kandideerija suhtes kõhklusi? Soovid meeskonnas leida arenguvõimalusi?

Tripodi psühholoogilised testid mõõdavad isiksuslikke omadusi (isiksust) ja vaimseid võimeid. Neid kasutatakse haridus-, organisatsiooni- ja teaduskontekstides, et mõista inimese käitumist, isiksust, vaimseid võimeid ja muid psühholoogilisi omadusi. Teisisõnu aitavad Tripodi psühholoogilised testid mõõta seda, mida intervjuul ei näe ja CVs kirjas ei ole. Nii saad teha kvaliteetseid värbamisotsuseid, säästes raha ja aega.

 • Tripodi psühholoogilisi teste saad kasutada kandidaadi hindamisteenuse raames või iseseisvalt testimiskeskkonnas test.tripod.ee.
 • Tripod pakub nii värbamisteste kandidaatide hindamiseks, kui ka nõustamisteste töötajate arengupotentsiaali analüüsiks.

Testidest on kasu:

 • tööle kandideerijate sobivuse hindamisel;
 • keeruliste värbamisotsuste tegemisel;
 • oma töötajate hindamisel;
 • osalejate valimisel arenguprogrammi – tulevikujuhtide või talentide leidmiseks.

Tripodi testid on saadaval järgnevates keeltes:

 • eesti
 • inglise
 • vene
 • läti
 • leedu
Oleme ligi 30-aastase ajalooga Eesti ettevõte ning toetame Eesti teadustööd

Miks just Tripodi testid?

Tõenduspõhisus

Kvaliteetne mõõtevahend eeldab teaduspõhiseid teooriaid, meetodeid ja kõrget professionaalsust, mida paljud tänapäeval pakutavad testid kahjuks ei järgi.

Saame täieliku veendumusega väita, et meie testid mõõdavad seda, mida ütleme mõõtvat, ning oskame tulemusi professionaalselt tõlgendada erinevates kontekstides.

Kõik Tripodi testid on teaduspõhised, Eestis välja töötatud ja publitseeritud kas ettekannetena rahvusvahelistel konverentsidel või kirjalike teadustöödena.

Jagame neid põhjapanevaid teadmisi ka teiega. Loe Tripodi teadustöödest siit: https://tripod.ee/psuhholoogilised-testid/teadus-ja-publikatsioonid/

Aastatekümnete pikkune kogemus

Tripodi esimesed värbamistestid tulid välja 1997. aastal. Meie teste on aastakümneid kasutanud meie usaldusväärseimad partnerid – nende seas Swedbank (toonane Hansapank), Ericsson, Eesti Töötukassa ja paljud teised.

Professionaalsus, pühenduvus ja paindlikkus

Me oleme oma klientidele alati olemas (teinekord ka väljaspool töötunde) ning anname endast parima. Meil on võimekus kohalduda koheselt ettevõtte nõudmistele ja eripäradele. Vajadusel töötame välja teste vastavalt iga ettevõtte vajadustele.

Kohalik normgrupp kohalikus keeles = täpseim tulemus

Tripodi testid on ainsad kommertskasutusel olevad testid maailmas, mis on eestikeelsed ning arvestavad just Eesti kultuurinorme (kohalik normeering), mis seeläbi annab tellijale kõige adekvaatsemad tulemused. Lisaks on testid kohalikul tasandil normeeritud ka Lätis ja Leedus.

Tripodi testid on saadaval järgnevates keeltes:

 • eesti
 • inglise
 • vene
 • läti
 • leedu

Rahvusvahelisus

Tripodi teste (nii kandidaadi hindamisteenuse kui ka iseseisva testikasutuse raames) on võimalik kasutada üle terve maailma. Meie teste kasutatakse nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas.

Lisandväärtused eriraportite kujul

Pakume testitulemustele lisaväärtust võrdleva raporti, meeskonnaraporti ja intervjuukaartide kujul, mis tugevalt toetavad värbamis- või meeskonnaarenduse protsesse.

Kontakt

Elise Bergmann

turundusjuht / testimise tootegrupijuht

Katrin Ärm

testisüsteem, lepingud, hindamisprojektid

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

Põnevat lugemist

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?
20 apr 2023

Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?

Kõige efektiivsem ja kindlam viis, kuidas leida ametikohale parim võimalik kandidaat, on teha juba värbamise käigus selgeks, kas kandidaadi vaimne võimekus on vastavuses töökohustuste keerukusega. Riske saab maandada vaimse võimekuse testidega. Ainuüksi kõrge vaimne võimekus ja hea analüüsivõime ei garanteeri ühegi potentsiaalse juhi edu, kuid madal vaimne võimekus ja kehv analüüsivõime saavad siiski suure tõenäosusega […]

Blogi Testid
Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?
22 vee 2023

Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.   Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust […]

Blogi Testid
Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?
08 vee 2023

Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis […]

Blogi Testid
Psühholoogilised testid tänapäevases personalitöös
19 aug 2021

Psühholoogilised testid tänapäevases personalitöös

Psühholoogilisi teste on kasutatud värbamisel ja hindamisel juba sada aastat – värbamisel testiti vaimset võimekust esmakordselt sõdurite teenistusse määramisel 1917. aastal Ameerikas ning isiksust samadel põhjustel 1919. aastal. Mida aga arvata psühholoogilistest testidest 21. sajandil? Kas tegu on ajale jalgu jäänud traditsioonilise hindamise või jätkuvalt ühe parima ennustusvõimega personalivaliku meetodiga? Kas testidesse panustatud raha end […]

Blogi Testid
Küsi meilt