02.22.2023

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.  

Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma

  1. Võimekustestid – Vaimse võimekuse testidega testitakse tööpositsioonile kandideerja vaimset võimekust ehk tema erinevaid kognitiivseid võimeid. 
  2. Isiksusetestid – Isiksusetest kirjeldab kandidaati viie peamise iseloomujoone kaudu – emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse mitut muud näitajat, nagu pingetaluvus, eestvedamine, meeskonnatöö, saavutustele orienteeritus, kohanemisvõime jne. 

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust.

Miks on kandidaatide testimine oluline?

  • Et mitte võtta tööle inimest, kes ametikohale ei sobi ja kelle värbamis-, palga- ja koolituskulud end ära ei tasu.
  • Et ennetavalt näha, kuidas inimene sobib organisatsiooni, oma juhi ja kolleegidega. 
  • Et juht oleks tulevases koostöös teadlik, kuidas oma töötajaga suhelda ja teda motiveerida. 

Kuidas on võimalik kandidaatide testimisega raha säästa? 

Kandidaatide testimise mõte on teha ennetavalt selgeks, kas inimese tööle võtmisega kaasneb mõni suurem risk, mis end tulevikuvaates ära ei tasu. Nii vaimne võimekus kui isiksuseomadused on elu jooksul suhteliselt püsivad, seetõttu on testitulemuste korrektse tõlgendamise abiga võimalik prognoosida kandidaatide tööalast käitumist võrdlemisi kõrge tõenäosusega. Psühholoogiliste testide kaasamine värbaja ja organisatsiooni jaoks oluliselt suurem rahaline kokkuhoid kui võtta tööle inimene, investeerida tema värbamis-, koolitus- ja palgakuludesse ning siis katseaja jooksul mõista, et ta siiski ei sobi antud ametikohale. nnTesti võib läbi viia ka assistent, kuid tulemusi peab tõlgendama inimene, kes on testi koolituse läbinud ja vastava litsentsi omandanud. Seetõttu pakub Tripod ka koolitusi, kus personalivaldkonna professionaalid saavad baasteadmised- ja oskused Tripodi testide iseseisvaks kasutamiseks kandidaatide hindamisel ja töötajate arendamisel. Sellisel juhul ei ole vajalik testide tõlgendamiseks teenust sisse osta ning sääst on jällegi suurem. 

Miks ei toimi internetist leitud testid – need on ju tasuta?

Inimese psüühika hindamisega tegeleb teadusharu nimega psühhomeetria. Ehkki igaüks võib koostada küsimustiku ja panna sellele nimeks “isiksusetest”, nõuab isiksusetesti koostamine põhjalikke teadmisi psühholoogilistest teooriatest ja psühhomeetriast. On vaja kontrollida testi toimimist ja koguda esinduslikud normid (vähemalt 500 inimese tulemused), et testitulemusi oleks võimalik korrektselt tõlgendada. Ühe testi väljatöötamise periood on üks kuni kolm aastat ning selleks on vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest. Seetõttu kvaliteetseid psühholoogilisi teste tavaliselt tasuta ei pakuta. 

Kas kandidaadi testimisega kaasneb 100% kindlus, et töösuhe saab olema edukas?

Värbamisel tuleb arvestada asjaoluga, et kunagi ei tohiks teha valikut ühe mõõtevahendi või infoallika põhjal. Kui täidetaval ametikohal on oluline kiire õppimise võime, analüüsioskus, hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, siis tasub lisaks intervjuule kasutada nii vaimse võimekuse kui ka isiksuse testi.nn100% sobivuse garantiid ei ole võimalik ühegi mõõtevahendite komplektiga saavutada, kuid värbajate tagasiside on, et enamasti läkski nii, nagu testid ennustavad. 

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt