Koostööuuring kaardistab koostööd meeskondade vahel. See aitab mõista nende töötajate rahulolu, kes kasutavad oma töös teiste osakondade ja ka koostööpartnerite pakutavaid teenuseid või tuge. Peaaegu iga töötaja organisatsioonis on korraga nii klient kui ka teenuse pakkuja. 

Koostööuuringu eesmärk on muuta koostöö organisatsiooni sees ladusamaks ja paremaks. Kuna koostöö on kahepoolne protsess ja hea koostöö üksuste vahel sõltub nii töö teostaja panusest kui ka “kliendi” soovi selgusest ja läbimõeldusest, siis uurime lisaks rahulolule ka seda, kuidas teenuse tellija oma ootusi väljendab. 

Uuringu tulemused näitavad, kus  koostööd tõhustada, et kõik organisatsiooni liikmed saaksid pakkuda oma kolleegidele kvaliteetsemaid tooteid või teenuseid.  

Koostööuuringus koostame iga osakonna või koostööpartneri kohta oma küsimustiku. Tavapäraselt kasutame universaalset ankeeti, mis on sobilik kõikidele osakondadele ja võimaldab seeläbi erinevate osakondade tulemuste võrdlemist. Küll aga sisulise tagasiside kogumise vaatest on võimalik ka lähtuda osakonna soovide põhiselt.

Et tulemustest ka päriselt ja pikemalt kasu saada, toetame uuringu järel koostöö parandamist jätkutegevuste töötoa abil. 

Kontakt

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

Deniss Kovaljov

uuringute spetsialist

Küsi meilt