10.08.2021

Parimate spetsialistide värbamine juhtivatele ametikohadele on väljakutse. Selleks, et sellest konkurentsist võitjana väljuda, on värbamiseks parima partneri leidmine kriitilise tähtsusega.

Kindel koostööpartner, kes suudab teid kõigis teie värbamisvajadustes toetada, säästab ettevõttele märkimisväärselt aega ja raha. Lisaks lihtsustab üks koostööpartner majasisest suhtlust, toetades värbamisprioriteetide seadmist ja tundes omalt poolt hästi ettevõtet seesmiselt. Kui sisemised ressursid on piiratud, võimaldab partnerlus õige värbamisteenuse pakkujaga personaliosakonnal keskenduda muudele strateegilistele algatustele.

Teenuste valik 

Koostööpartnerit valides tasub eelistada agentuuri, mis pakub võimalikult laia teenuste valikut. Oluline on õigete spetsialistide värbamine, samas tuleb keskenduda juba olemasolevate töötajate arendamisele, meeskondade koostöö toetamisele ning töötajate rahulolu mõõtmise ja parandamisele.  

Kui on soov leida võimalikult laiapõhjaline koostööpartner, kes suudaks ettevõtte personaliosakonnale toeks olla ettevõtte arengu erinevates staadiumites, siis tasub jälgida, et personalipartneri portfoolios oleks kindlasti teenused, mille hulka kuuluvad testide ja uuringute läbiviimine, coachimine ja värbamine.  

Testid 

Testid aitavad sul näha tööle kandideerija CV-st ja motivatsioonikirjast kaugemale. Nii on võimalik näiteks mitme esmapilgul võrdse kandidaadi seast sobivaim üles leida. Kui sul on kandidaadi sobivuses kõhklusi, siis testimine aitab nii õigeid küsimusi sõnastada kui ka vastuseid leida.  

Testid ei ole kasuks ainult värbamisprotsessis, testide läbiviimine on asjakohane ka karjäärinõustamisel ja edutamisel. Testidest on kasu ka osalejate valimisel arenguprogrammidesse, oma töötajate juhtimispotentsiaali hindamisel, selleks et otsustada, keda edutada, ning karjäärinõustamisel organisatsioonis, et aidata töötajatel üles leida nende tugevused, võimed ja loomupärased eelistused. 

Koostööpartner saab aidata testide läbiviimisel või koolitada välja ettevõtte personaliosakonnas testimisega tegeleva spetsialisti. 

Uuringud 

Pikalt valdkonnas töötanud inimesel tekib teatud sisetunne – millise meelsusega on töökaaslased, kuidas on toodete ja teenustega rahul kliendid. Et aga olla olukorrast samm ees ja suuta neid muutusi meelsuses ja rahulolus juhtida, ei piisa lihtsalt sisetundest. Koostööpartner aitab läbi viia vajalikud ja asjakohased uuringud, mis kõik võimaldavad ettevõttel olukorrast kõige täpsema ülevaate saada.  

Rahulolevad, motiveeritud töötajad, on ühe ettevõtte jaoks väga suur väärtus. See aga eeldab, et koostöö erinevate meeskondade vahel sujub hästi ning – töötajate jaoks vast et kõige olulisema mõjuga – et valdkonna juht oleks kompetentne.  

Organisatsiooni siseuuringutest on kõige olulisemad töötajate rahulolu uuring, juhtivatele töötajatele 360-kraadi taustauuring ja meeskondadevaheline koostööuuring. 

Kliendirahulolu uuring aitab mõista, kuidas näeb klient organisatsiooni toodet või teenust ja kui rahul ta sellega on. Kui ettevõtte sees on probleemid kommunikatsiooni ja meeskonnatööga, siis ühel hetkel kannatab seetõttu ka klientide rahulolu. 

Organisatsiooni jaoks uuringute läbiviimisest olulisemgi järgmine samm – kuidas uuringu tulemusi mõtestada ja olukorda parandada? Koostööpartnerit valides tasub kindlaks teha, kas lisaks uuringutele pakutakse ka jätkutegevusi. Muutuste elluviimine on sageli keerulisem kui arvatakse, see vajab kõigilt töötajatelt ning eriti juhtidelt motivatsiooni, oskust kaasata teisi ja avatud meelt.  

Coaching 

Sageli me tunneme ära, kus on puudujäägid või piirangud, kuid on raske leida vastuseid või astuda esimesi konkreetseid samme soovitud eesmärgi suunas. Coaching on inspireeriv partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja ametialast kasvu. Selles protsessis ei anta nõu, vaid suunatakse inimene ise sobivat lahendust leidma. Coaching meetodeid kasutades on efektiivselt võimalik abiks olla nii juhile kui ka tervele meeskonnale.  

Meeskonnakoolitus võimaldab tiimis keerulisi olukordi lahti mõtestada, õppida üksteist märkama, mõistma ja toetama. See aitab ka juhil oma meeskonnaga paremat sidet saavutada, sest aitab suurendada ühtsustunnet. Meeskonna coaching on hea lahendus konfliktide puhul ja kui tiimis on vaja leida värsket hingamist, aga ka vastloodud meeskonna käivitamisel. 

Juhi coahing aitab kogenud spetsialistil õppida end paremini ametialaselt tundma. See aitab seada uusi ja ambitsioonikamaid eesmärke, olla oma meeskonnale parem liider ja saavutada soovitud tulemused.  

Värbamine 

Eduka värbamisprotsessi taga on alati tellija ja värbamispartneri avatud ja sisukas koostöö. Üheskoos täpsustatakse otsitav profiil, vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning seejärel leida tee potentsiaalsete kandidaatideni ning ametikohta tutvustada. Hilisemates etappides toimub kandidaatide täpsem tundmaõppimine ning vastastikuse sobivuse ja motiveerituse hindamine. 

Olenevalt ametikoha profiililt tuleb kasutada erinevaid meetodeid: sihtotsingut, andmebaasiotsingut või avalikku otsingut ning vajadusel neid kombineerida parima tulemuse saavutamiseks. 

Personalivaldkonnas on võimalik ettevõtteid toetada laiemalt kui ainult värbamisprotsessis. Professionaalne ja kogenud partner aitab personaliosakonna kõrval väärtust luua ka töötajate motiveerimisel, arenguvõimaluste kaardistamisel ja meeskondadevahelise koostöö parandamisel. Hästi toimuv ning laiapindselt kasulik koostöö partneriga võimaldab lisaks efektiivsele värbamisele kaasata täiendavalt eksperte nii, et töötajate arendamist toetavad samuti kogenud eksperdid, kes tunnevad hästi ja mitmekülgselt oma tellijat.

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt