Positsioonid

Milliste ametikohtade täitmisel on meil põhjalik kogemus?

Näited

  • Meditsiin: nii põhi- kui ka tugifunktsioonide juhid, kliinikute juhid, arstid
  • Farmaatsia: suurklientide müügijuht, müügiesindaja, tootekategooria juht, tootespetsialist, ravimite registreerimise spetsialist, kvaliteedispetsialist
  • Veterinaaria: peaveterinaar, veterinaararst

Värbamine meditsiini valdkonnas ja farmaatsiatööstuses on keeruline protsess, sest ametikohad eeldavad spetsiifilisi oskusi ja kvalifikatsiooni. Konkurents farmaatsiatööstuses on tihe ning valdkond on rangelt reguleeritud – nõuete täitmise tagamiseks tuleb otsida vajaliku kvalifikatsiooni ja kogemusega inimesi. Valdkonna spetsialiste on vähe, nad on juba tööga hõivatud ning seega tuleks värbamisega alustamisel mõelda kohe innovaatilistele lahendustele, kaaludes külgnevaid valdkondi ja muu toetava haridusega spetsialiste.

Nõustame tellijat, kuidas leida ebatüüpilisi lahendusi keerukates olukordades. Ülioluline on põhjalik turukaardistus sihtotsingu käigus. Positiivse tulemuseni jõudmiseks tuleb kontakteeruda paljude inimestega. Toetame klienti kogu värbamisprotsessi vältel, toetades kokkuleppeni jõudmist olukorras, kus kandidaadil on korraga valida mitme eri pakkumise vahel.

Meditsiinis oleme keerukates olukordades otsingupartneriks haiglatele, kliinikutele jt tervishoiuteenuse osutajatele. Farmaatsia valdkonnas teeme koostööd enamasti rahvusvaheliste ettevõtetega, kus on vaja luua või täiendada kohalikku meeskonda Baltikumis. Samuti on meie klientideks kohalikud organisatsioonid, kus on laienemise korral vaja leida inimesi meeskonda juurde. Loomakasvatuses oleme aidanud leida veterinaararste.

Miks eelistada Tripodit?

  • Sind toetab spetsiaalselt valdkonna värbamisprojektidele spetsialiseerunud meeskond.
  • Meil on partnervõrgustik, mis katab kogu Baltikumi ja kogemus rahvusvaheliste projektide elluviimisel.
  • Kasutame professionaalselt tõenduspõhiseid meetodeid nii värbamisel kui ka hindamisel.
  • Pakume terviklikku värbamisteenust koos lõpphinna ja garantiiga.

Meie koostöö Tripod’iga on kestnud juba üle kümne aasta. Oleme nende abi kasutanud keerukamate värbamisprojektide puhul ja ka siis, kui on endal ajaga kitsas käes olnud. Mis iseloomustab meie koostööd Tripod’iga on eelkõige kindlus ja eetilisus, s.t. ettevõte võib kindel olla,et kõik protsessid on professionaalselt läbiviidud, eetiliselt korrektsed ning lõppkokkuvõttes ka tulemuslikud. Ja mis ka veel mitte vähe tähtis – Tripodis on tööl väga toredad ja meeldivad inimesed!

Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht
Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht

Hea koostöökogemus väljendub selles, kui partner tunnetab sinu vajadused ja ootused ning igale väljakutsele, isegi aegkriitilisele, pakutakse lahendus. Olulised kriteeriumid selle juures on ausus, usaldusväärsus ning pühendunud eksperdid ulatusliku tööriistakastiga – selline Tripodi meeskond ongi.

Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht
Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht

Minu koostöö coach Liisa Raudseppaga oli suurepärane! Väga oskuslikult tõi ta välja minu paremad mõtted ning andis ausat hinnangut ja suurepärast tuge juhtimisküsimuste lahendamisel. Liisaga tekib kergelt hea koostöösuhe ning ta mõjub väga usaldusväärselt. Tema abiga harutasin lahti oma talituses juhtimisahela probleemi ning aitas mind kui olin langetamas otsuseid, mis olid tingitud suuresti emotsioonidest! Aitäh sulle Liisa!

Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja
Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja

Meie ootus oli leida ettevõttele head töötajad ja teha seda võimalikult optimaalse ajakuluga. Tripodi töötajate kiirus ja tähtaegadest kinnipidamine on märkimisväärne. Tripod oli terve värbamisprotsessi vältel meie jaoks olemas, isegi hilistel õhtutundidel vastas kirjadele, oli avatud ära kuulama ja nõu andma, küsimuste korral tulid vastused viivitusteta. Tripodi nutika värbaja kaasabil õnnestus meil endale saada kahe töötaja asemel 4.

Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja
Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja

Tripodi poolt läbi viidud meeskonnaanalüüs tõi väga hästi välja meie meeskonna tugevused ja vajadused. Jäime väga rahule sellega, et seadsime paika individuaalsed arenguvajadused ning leppisime kokku konkreetses tegevuskavas, mis aitab meil analüüsitulemusete toel iseseisvalt praktiliste sammudega edasi liikuda.

Tripodi coach suutis luua usaldusliku ja mõnusa atmosfääri, milles tundsime ennast hästi. Lühidalt kogu protsess oli asjalik, praktiline ja lahendustele orienteeritud. Täidetud said eesmärk tugevdada meeskonna tunnetust ning saada rohkem teada oma kolleegide kohta.

Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht
Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht

Mulle väga meeldis Tripodi testikoolitus, kus oskuslikult sai ühendatud teooria ja praktika. Koolitaja pikk kogemus toetas osalejate psühhomeetriavaldkonna esmasamme väga meeldival moel ja isegi kogenenumatele pakkus koolitus avastamise rõõmu ja palju uut!

Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht
Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht

Tripodiga koostöö on pakkunud kindlustustunnet ja usaldust. Oleme koos läbi viinud mitmeid keerulisi ja kõrgete ootustega projekte ning pettuma ei ole pidanud kordagi. Lisaks asjalikele, professionaalsetele nõuannetele on suhtlemine sõbralik ja toetav ning kokkulepitud tähtaegadest peetakse kinni kvaliteedis alla andmata. Minu jaoks on Tripod eelistatuim värbamispartner!

Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht
Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht

Kaamose jaoks on oluline, et meie koostööpartner tunneb põhjalikult organisatsiooni, meie inimesi ning jagab ettevõtte väärtusi. Teeme Tripodiga koostööd nii värbamisprotsessis kui ka testimisel juhtide kompetentside hindamiseks. Kaamose ja Tripodi partnerlus on kestnud aastaid ja oleme senise tulemusega igati rahul. Koostöö tulemusena on tekkinud hea arusaam, et töötame ühtse eesmärgi nimel.

Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees
Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees

Viljandi Vallavalitsus käivitas oma haridusjuhtidele arenguprogrammi. Koostöös Tripodiga osalesid kõik juhid isiksusetesti täitmisel ning said personaalse tagasiside. Ka meie koolipidajana saime seeläbi ääretult kasuliku sisendi oma juhtide võimestamiseks ning nende arengu planeerimiseks. Koostöö Tripodiga oli inspireeriv, kinnistav ja professionaalne ning soovime seda kindlasti jätkata.”

Urmo Reitav, haridusspetsialist
Urmo Reitav, haridusspetsialist

Kontakt:

Anni Paves

Värbamise vanemkonsultant ja ärisuuna juht

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Andmebaasiotsing
01 vee 2022

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul otsime sobivaid kandidaate erinevatest avalikest andmebaasidest (nt LinkedIn, tööportaalid, meie enda kontaktvõrgustik). Võtame ühendust nende kandidaatidega, kes on oma CV avalikustanud ja kinnitanud sellega soovi tööpakkumisi saada. Andmebaasidest sobivate kandidaatide leidmiseks võib kuluda väga palju aega või satub lõppvalikusse tegelikult sobimatuid kandidaate. Siin saamegi abiks olla – meil on põhjalik andmebaaside kasutamise kogemus, tänu […]

Blogi Värbamine
Avalik konkurss
01 vee 2022

Avalik konkurss

Avaliku konkursi ehk avaliku otsingu raames avaldame töökuulutuse kliendiga kokku lepitud meediakanalites (nt ajalehtedes, sotsiaalmeedias, tööportaalides, erialaseltside infokirjades või sisuturundusena). Kõigi kandideerinute hulgast selgitame välja sobivaimad. Kogemuse põhjal oskame soovitada parimaid lahendusi töökuulutuse koostamiseks ja meediakanalite valikuks. Tasub tähele panna, et avalik otsing on hea võimalus tööandja maine kujundamiseks ja avalikkusele info edastamiseks. Värbamisega tegelevad

Blogi Värbamine
01 vee 2022

Sihtotsing ehk headhunting

Sihtotsingu (inglise keeles ka headhunting) on üks personaliotsingu osa, mille puhul kaardistame kõigepealt valdkonnad ja ettevõtted, kust potentsiaalselt sobivaid kandidaate leida. Seejärel võtame ühendust nende kandidaatidega, kes oma senise tausta poolest võiksid sobida otsitavale positsioonile. Tutvustame neile Sinu ettevõtet, pakutavat võimalust ning kutsume neid protsessiga liituma. Sihtotsing sobib pigem juhtide ning spetsialistide värbamiseks valdkondades, kus potentsiaalsed kandidaadid ise […]

Blogi Värbamine
01 vee 2022

Värbamine ehk personaliotsing

Eduka personaliotsingu alus Kui kaua võtab personaliotsingu protsess aega? Personaliotsingu protsess võtab tavapäraselt aega 4-6 nädalat. Otsingu tulemusena esitleme tellijale reeglina 3-5 kandidaati, kes selle ametikohale esitatavatele ootustele enim vastavad. Enne lõppotsuse tegemist kogume kandidaatide kohta lisaks infot ka soovitajatelt, mis aitab teha läbimõeldud otsuse. Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ning ametikohast ning valitud otsingumeetodist. Anname endast parima […]

Blogi Värbamine
Kuidas leida parim koostööpartner värbamisel?
08 okt 2021

Kuidas leida parim koostööpartner värbamisel?

Parimate spetsialistide värbamine juhtivatele ametikohadele on väljakutse. Selleks, et sellest konkurentsist võitjana väljuda, on värbamiseks parima partneri leidmine kriitilise tähtsusega. Kindel koostööpartner, kes suudab teid kõigis teie värbamisvajadustes toetada, säästab ettevõttele märkimisväärselt aega ja raha. Lisaks lihtsustab üks koostööpartner majasisest suhtlust, toetades värbamisprioriteetide seadmist ja tundes omalt poolt hästi ettevõtet seesmiselt. Kui sisemised ressursid on […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt