02.01.2022

Eduka personaliotsingu alus

Töötajate värbamisel ja valikul osutame täisteenust – personaliotsingu jaoks täpsustame koostöös kliendiga otsitava ametikoha profiili, valime potentsiaalsed kandidaadid, intervjueerime ning hindame neid.

Personaliotsing on iga organisatsiooni jaoks kriitilise tähtsusega tegevus, kuna õiged inimesed aitavad ettevõtet arengus edasi viia. Enne personaliotsingu alustamist soovime kliendiga koos läbi arutada seatava lähteülesande ja otsitavale töötajale esitatavad ootused.

Selge arusaam, keda ja miks me otsime, teeb koostööprotsessi sujuvamaks ja lõpptulemuse täpsemaks. Nii saame valida õiged otsingumeetodid ja kandidaate adekvaatselt hinnata, et värvata Sinu organisatsioonile sobivaim potentsiaalne kandidaat.

Arvestades kliendi vajadusi ja ametikoha profiili, kasutame personaliotsingu jaoks:

  • sihtotsingut
  • andmebaasiotsingut
  • avalikku otsingut
  • või kombineerime neid parima tulemuse saavutamiseks.

Kui kaua võtab personaliotsingu protsess aega?

Personaliotsingu protsess võtab tavapäraselt aega 4-6 nädalat. Otsingu tulemusena esitleme tellijale reeglina 3-5 kandidaati, kes selle ametikohale esitatavatele ootustele enim vastavad. Enne lõppotsuse tegemist kogume kandidaatide kohta lisaks infot ka soovitajatelt, mis aitab teha läbimõeldud otsuse.

Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ning ametikohast ning valitud otsingumeetodist. Anname endast parima sobiva inimese leidmiseks ning meiega koostöös värvatud kandidaatidele kehtib garantii.

Värbamisprotsessi ülevaade

Meie personaliotsing sisaldab täislahendust. Aitame alates lähteülesande püstitamisest kuni sobiva kandidaadi väljavalimiseni. Edukas personaliotsing vajab nii tehniliste oskuste adekvaatset hindamist kui ka arusaamist, kas uus töötaja sobitub ka ettevõtte väärtuste ja kultuuriga.

Profiili kokkuleppimine

Eduka personaliotsingu aluseks on koos kliendiga kandidaatide profiili väga täpne kokkuleppimine. Nii saame profiili põhjal otsustada kõige sobivama viisi, mida uue töötaja leidmiseks kasutada. See annab tööandja jaoks kindluse, et uus töötaja sobib sellele ametikohale ja saab seal hästi hakkama.

Kandidaadil omakorda aitab selge profiil aru saada, kas ta tunneb end ära sellel ametikohal, vastab nõuetele ja kas see töö pakub üldse huvi, soovitud enesetäiendust ning arengupotentsiaali.

Otsingumeetodi valik

Arvestades ettevõtte vajadusi, ametikoha profiili ja turusituatsiooni valime koostöös kliendiga värbamisprotsessi jaoks kõige efektiivsema otsingumeetodi. Olenevalt värvatavast ametikohast hõlmab personaliotsing kas ühte otsingumeetodit või kombineerime erinevaid.

Sihtotsing

Sihtotsingu ehk headhunting käigus selgitame ise välja turul antud valdkonnas juba tegutsevad sobivad kandidaadid ja teeme neile pakkumise projektis osalemiseks. Sihtotsing hõlmab turu süvauuringuid (läbi sektori ettevõtete kaardistamise) ning on kõige efektiivsem reeglina valdkondades, kus töötajate avalik liikumine turul on väga vähene või tegemist on strateegilise positsiooniga.

Sihtotsing on tavaliselt tulemuslik näiteks tippjuhtide ja kitsamate valdkondade spetsialistide värbamiseks.

Avalik konkurss

Avaliku konkursi korraldamisel avaldame sobivates kanalites kliendiga kooskõlastatud kuulutused. Selle meetodi puhul on kliendil võimalik valida nende huviliste hulgast, kes avaldatud töökuulutuse põhjal ise ühendust võtavad. Meetod sobib sellise ametikoha täitmiseks, mille puhul on avalike konkursside kasutamine tavapärane ja valdkondades, kus liigub avalikul turul palju töötajaid.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul kasutame sobivate kandidaatide leidmiseks suuremaid avalikke andmebaase, kust sõelume kliendi ootusi arvestades ja enda kogemusi kasutades välja võimalikud sobivad kandidaadid. Personaliotsing andmebaasidest on üks kiireim otsingumeetod, kuid valida saab ainult nende kandidaatide hulgast, kes on avalikes andmebaasides esindatud.

Eelvalik ja hindamine

Värbamisprotsessi järgmise sammuna valime välja otsinguprofiilile enim vastavad kandidaadid ning võtame sobivate kandidaatidega ühendust. Tutvustame kandidaatidele pakutavat ametikohta ning selgitame välja nende huvi.

Hindamiseks kasutame poolstruktureeritud ja fokusseeritud süvaintervjuud, mille käigus käsitleme kandidaadi haridust, varasemat töökogemust, oskusi, isikuomadusi ning motivatsiooni. Intervjuu moodustab kandidaatide hindamise kvalitatiivse osa.

Testide läbiviimine

Meie personaliotsingu üheks tugevuseks on testide kasutamine hindamisprotsessi osana. Kvantitatiivse osana täiendame intervjuud Tripodis välja töötatud psühholoogiliste testidega. Selleks palume kandidaatidel täita testid, mis mõõdavad just neid isiksuseomadusi ja võimekuse aspekte, mis on pakutaval ametikohal olulised.

Testimine võimaldab kandidaate kõrvutada konkreetsete mõõdetavate omaduste alusel. Tänu sellele saame sinu jaoks välja selgitada need osalejad, kelle eeldused edukaks toimetulekuks antud ametikohal on parimas vastavuses.

Lisaks, esmapilgul võrdsena tunduvate kandidaatide puhul on võimalik, et just testid aitavad otsustamise lihtsamaks teha.

Soovituste küsimine

Meie personaliotsingu protsessi viimaseks osaks on iga kandidaadi kohta soovituste küsimine endistelt tööandjatelt. Taustauuringu viib läbi eksklusiivselt Tripod, kes vastutab kõikide nõutavate kooskõlastuste eest, et tagada vastavus Eesti andmekaitse põhimõtetele, kandidaadi konfidentsiaalsus ning taustauuringu objektiivsus.

Värbamisega tegelevad

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

Anni Paves

Värbamise vanemkonsultant

Grete Pikani

Värbamise vanemkonsultant

Sandra Raju

Värbamise vanemekonsultant

Madis Bachmann

Värbamise vanemkonsultant ja koolitaja

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Andmebaasiotsing
01 vee 2022

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul otsime sobivaid kandidaate erinevatest avalikest andmebaasidest (nt LinkedIn, tööportaalid, meie enda kontaktvõrgustik). Võtame ühendust nende kandidaatidega, kes on oma CV avalikustanud ja kinnitanud sellega soovi tööpakkumisi saada. Andmebaasidest sobivate kandidaatide leidmiseks võib kuluda väga palju aega või satub lõppvalikusse tegelikult sobimatuid kandidaate. Siin saamegi abiks olla – meil on põhjalik andmebaaside kasutamise kogemus, tänu […]

Blogi Värbamine
Avalik konkurss
01 vee 2022

Avalik konkurss

Avaliku konkursi ehk avaliku otsingu raames avaldame töökuulutuse kliendiga kokku lepitud meediakanalites (nt ajalehtedes, sotsiaalmeedias, tööportaalides, erialaseltside infokirjades või sisuturundusena). Kõigi kandideerinute hulgast selgitame välja sobivaimad. Kogemuse põhjal oskame soovitada parimaid lahendusi töökuulutuse koostamiseks ja meediakanalite valikuks. Tasub tähele panna, et avalik otsing on hea võimalus tööandja maine kujundamiseks ja avalikkusele info edastamiseks. Värbamisega tegelevad

Blogi Värbamine
01 vee 2022

Sihtotsing ehk headhunting

Sihtotsingu (inglise keeles ka headhunting) on üks personaliotsingu osa, mille puhul kaardistame kõigepealt valdkonnad ja ettevõtted, kust potentsiaalselt sobivaid kandidaate leida. Seejärel võtame ühendust nende kandidaatidega, kes oma senise tausta poolest võiksid sobida otsitavale positsioonile. Tutvustame neile Sinu ettevõtet, pakutavat võimalust ning kutsume neid protsessiga liituma. Sihtotsing sobib pigem juhtide ning spetsialistide värbamiseks valdkondades, kus potentsiaalsed kandidaadid ise […]

Blogi Värbamine
01 vee 2022

Värbamine ehk personaliotsing

Eduka personaliotsingu alus Kui kaua võtab personaliotsingu protsess aega? Personaliotsingu protsess võtab tavapäraselt aega 4-6 nädalat. Otsingu tulemusena esitleme tellijale reeglina 3-5 kandidaati, kes selle ametikohale esitatavatele ootustele enim vastavad. Enne lõppotsuse tegemist kogume kandidaatide kohta lisaks infot ka soovitajatelt, mis aitab teha läbimõeldud otsuse. Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ning ametikohast ning valitud otsingumeetodist. Anname endast parima […]

Blogi Värbamine
Kuidas leida parim koostööpartner värbamisel?
08 okt 2021

Kuidas leida parim koostööpartner värbamisel?

Parimate spetsialistide värbamine juhtivatele ametikohadele on väljakutse. Selleks, et sellest konkurentsist võitjana väljuda, on värbamiseks parima partneri leidmine kriitilise tähtsusega. Kindel koostööpartner, kes suudab teid kõigis teie värbamisvajadustes toetada, säästab ettevõttele märkimisväärselt aega ja raha. Lisaks lihtsustab üks koostööpartner majasisest suhtlust, toetades värbamisprioriteetide seadmist ja tundes omalt poolt hästi ettevõtet seesmiselt. Kui sisemised ressursid on […]

Blogi Värbamine

Sarnased uudised

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt