Põhjalikkus. Professionaalsus. Paindlikkus.

Miks valida meid?

Tänu pikale kogemusele ja teaduspõhisele lähenemisele saame pakkuda põhjalikke, samas paindlikke lahendusi.

  • Oleme osa teie meeskonnast, mis aitab teil olla sammu võrra ees, jagades meie uurimistulemusi ja uusimaid turuülevaateid ning trende.
  • Kasutame oma töös ainult teaduslikult tõestatud metoodikaid ja intervjuumeetodeid, mille personaliseerime iga kliendi jaoks.
  • Oleme pika kogemusega, Eesti suurim värbamisagentuur, kellele usaldatakse kõige keerukamate ametikohtade täitmine.

Garanteeritud kvaliteet

  • Aastas viime läbi keskmiselt 160 keerukat värbamisprojekti, mille sobitame individuaalselt iga ettevõtte vajadustele.
  • Oleme eksperdid mitte ainult värbamises ja personalijuhtimises, vaid ka eraldiseisvates ärisektorites/funktsioonides.
  • Kõikidele meie tehtud töödele kehtib garantii.
Tripodist lähemalt
Turul alates aastast 1995

Meid soovitavad:

Meie koostöö Tripod’iga on kestnud juba üle kümne aasta. Oleme nende abi kasutanud keerukamate värbamisprojektide puhul ja ka siis, kui on endal ajaga kitsas käes olnud. Mis iseloomustab meie koostööd Tripod’iga on eelkõige kindlus ja eetilisus, s.t. ettevõte võib kindel olla,et kõik protsessid on professionaalselt läbiviidud, eetiliselt korrektsed ning lõppkokkuvõttes ka tulemuslikud. Ja mis ka veel mitte vähe tähtis – Tripodis on tööl väga toredad ja meeldivad inimesed!

Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht
Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht

Hea koostöökogemus väljendub selles, kui partner tunnetab sinu vajadused ja ootused ning igale väljakutsele, isegi aegkriitilisele, pakutakse lahendus. Olulised kriteeriumid selle juures on ausus, usaldusväärsus ning pühendunud eksperdid ulatusliku tööriistakastiga – selline Tripodi meeskond ongi.

Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht
Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht

Minu koostöö coach Liisa Raudseppaga oli suurepärane! Väga oskuslikult tõi ta välja minu paremad mõtted ning andis ausat hinnangut ja suurepärast tuge juhtimisküsimuste lahendamisel. Liisaga tekib kergelt hea koostöösuhe ning ta mõjub väga usaldusväärselt. Tema abiga harutasin lahti oma talituses juhtimisahela probleemi ning aitas mind kui olin langetamas otsuseid, mis olid tingitud suuresti emotsioonidest! Aitäh sulle Liisa!

Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja
Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja

Meie ootus oli leida ettevõttele head töötajad ja teha seda võimalikult optimaalse ajakuluga. Tripodi töötajate kiirus ja tähtaegadest kinnipidamine on märkimisväärne. Tripod oli terve värbamisprotsessi vältel meie jaoks olemas, isegi hilistel õhtutundidel vastas kirjadele, oli avatud ära kuulama ja nõu andma, küsimuste korral tulid vastused viivitusteta. Tripodi nutika värbaja kaasabil õnnestus meil endale saada kahe töötaja asemel 4.

Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja
Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja

Tripodi poolt läbi viidud meeskonnaanalüüs tõi väga hästi välja meie meeskonna tugevused ja vajadused. Jäime väga rahule sellega, et seadsime paika individuaalsed arenguvajadused ning leppisime kokku konkreetses tegevuskavas, mis aitab meil analüüsitulemusete toel iseseisvalt praktiliste sammudega edasi liikuda.

Tripodi coach suutis luua usaldusliku ja mõnusa atmosfääri, milles tundsime ennast hästi. Lühidalt kogu protsess oli asjalik, praktiline ja lahendustele orienteeritud. Täidetud said eesmärk tugevdada meeskonna tunnetust ning saada rohkem teada oma kolleegide kohta.

Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht
Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht

Mulle väga meeldis Tripodi testikoolitus, kus oskuslikult sai ühendatud teooria ja praktika. Koolitaja pikk kogemus toetas osalejate psühhomeetriavaldkonna esmasamme väga meeldival moel ja isegi kogenenumatele pakkus koolitus avastamise rõõmu ja palju uut!

Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht
Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht

Tripodiga koostöö on pakkunud kindlustustunnet ja usaldust. Oleme koos läbi viinud mitmeid keerulisi ja kõrgete ootustega projekte ning pettuma ei ole pidanud kordagi. Lisaks asjalikele, professionaalsetele nõuannetele on suhtlemine sõbralik ja toetav ning kokkulepitud tähtaegadest peetakse kinni kvaliteedis alla andmata. Minu jaoks on Tripod eelistatuim värbamispartner!

Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht
Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht

Kaamose jaoks on oluline, et meie koostööpartner tunneb põhjalikult organisatsiooni, meie inimesi ning jagab ettevõtte väärtusi. Teeme Tripodiga koostööd nii värbamisprotsessis kui ka testimisel juhtide kompetentside hindamiseks. Kaamose ja Tripodi partnerlus on kestnud aastaid ja oleme senise tulemusega igati rahul. Koostöö tulemusena on tekkinud hea arusaam, et töötame ühtse eesmärgi nimel.

Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees
Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees

Viljandi Vallavalitsus käivitas oma haridusjuhtidele arenguprogrammi. Koostöös Tripodiga osalesid kõik juhid isiksusetesti täitmisel ning said personaalse tagasiside. Ka meie koolipidajana saime seeläbi ääretult kasuliku sisendi oma juhtide võimestamiseks ning nende arengu planeerimiseks. Koostöö Tripodiga oli inspireeriv, kinnistav ja professionaalne ning soovime seda kindlasti jätkata.”

Urmo Reitav, haridusspetsialist
Urmo Reitav, haridusspetsialist

Põnevat lugemist

Näita:
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt